Türkçe
Giriş Kayıt Ol

Tanzimat Fermanı Nedir ve Ne Zaman İlan Edilmiştir?

tarihinde gönderildi - tarihinde güncellendi
Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839'da Sultan Abdülmecid döneminde hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Tanzimat Fermanına neden ihtiyaç duyuldu? Geç kalınması bir yana, Osmanlı Devletinin kendi öz eleştirisini yaparak Batı'nın gelişmiş toplumlarına ayak uydurmak için yaptığı reform hareketidir. Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçi akım ve işçilerin haklarını arama mücadelesi tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı Devletinde de yer buldu. Bu fikirleri kendi yaşadığı topluma göre organize eden yeni alimlerin ve yeni fikirlerin doğduğu bir döneme girmişti. Bu reform hareketi oldukça gerekli görüldü ve İstanbul'da Fatih ilçesinde bulunan Gülhane Parkında okunmuş, Gülhane-i Hattı Hümâyûnu'dur.

Tanzimat Fermanı Ana Başlıklarıyla Hangi Kanunlar Var

Tanzimat Fermanı Ana Başlıklarıyla Hangi Kanunlar Var
  • Tüm vatandaşların Osmanlı devleti tarafından can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması. 
  • Yargılamada açıklık ve soruşturma süresinin arttırılması ile hiç kimse yargılanmadan idam edilmemesi. 
  • Vergi ödemelerinde eşitlik sağlanarak, daha adil bir vergi sisteminin tasarımı. 
  • Erkekler için askerliğin 4 yıla sabit, mecburi olması. 
  • Rüşvetin ortadan kaldırılması. 
  • Özel mülkiyet ile birlikte, her vatandaş sahip olduğu malları kendi ailesine miras olarak bırakması.

Tanzimat Fermanının Sonuçları Nelerdir?

Tanzimat Fermanının Sonuçları Nelerdir?
Bütün bu açıklamalar tabii ki Osmanlı Devletinin ve İslami değerlere uygun olarak ele alınıp, uygulanması gerçekleştirlimitir. Tanzimat fermanıyla beraber:
  • Bununle birlikte kız çocuklarına okuma hakkın tanınmıştır.
  • Kağıt para basımı gerçekleşmiştir.
  • Batı tarzında mahkemeler kurularak adelet sistemi güçlendirilmeye çalışmışlardır.
  • Özel mülkiyet sistemi yasallaşmıştır.

Fakat tüm bu olanlardan dolayı ortaya büyük bir sorun da çıkmıştır.
Müslüman halk gayri müslimlerle eşit haklara sahip olunmaması gerektiğini savunmuşlardır. Gayri müslimler ise askerlik yapmama isteklerini dile getirmişlerdir. Osmanlıda ilke defa en üst perdeden batılılaşma hareketinden dolayı iç tartışmalar alevlenmiş ve bir çok değişiklik bu tartışmalar paralelinde gerçekleşmiştir. 


Bu tartışmalar ve I. Dünya savaşına giderken Devletin son bir çabası maalesef başarılı olamayacak ve Cumhuriyetin ilan edilmesine kadar süreç Türk milleti için maalesef yoksulluk ve sefalet içinde geçecekti.
Bunları da beğenebilirsiniz