Türkçe
Giriş Kayıt Ol

Sanayi Devriminin Ayrıntılı Nedenleri ve Sonuçları

tarihinde gönderildi
İnsan hayatının sürekli geliştiği, yadsınamaz bir gerçek. İlk çağlardan itibaren, hayal gücünün ve hareketin önemini kavrayan insanlar bir sonraki aşamanın ne olması gerektiğini hep düşünmüş ve hayatlarını ona göre şekillendirmiştir. Yeni bir icadın ortaya çıkmasında, varlığını her zaman hissettiren hayal gücü, geleceğin en önemli yakıtı ve mimarı olmuştur. Buna, hayatın amacını oluşturan bireysel ve toplumsal başarıları da eklediğimiz zaman, uzun soluklu bir serüveni ön sıralardan izleme şansına sahip oluyoruz.

Paleolitik Çağ Tarihi

Paleolitik Çağ Tarihi
Paleolitik Çağ ya da Eski Taş Çağı’nın 3 milyon yıl önce başladığı tahmin edilmektedir.  Taşın kullanımı ve taş üzerinden araç gereç yapımından, insanlaşmaya geçiş süreçlerini temsil etmektedir. Besin üretimi üzerine bilgisi olmayan insanlar, yaşadıkları ortamda bulunan yabani sebze, meyve ve kökler ile avladıkları hayvanları yiyerek beslenmişler, iklim ve çevre koşulları doğrultusunda yeni besin kaynakları arayarak ve av hayvanlarını izleyerek küçük gruplar halinde konar göçer yaşamışlardır. Paleolitik Çağ, karakteristik özellikleri itibariyle, Alt, Orta ve Üst olmak üzere 3 evreye ayrılır. Bu çağa ait; el baltaları, kazıyıcılar, kemikten yapılmış aletler, iğneler ve süs eşyaları gibi kalıntılara sıkça rastlanmaktadır.

Çatalhöyük Antik Kenti Neden Önemli

Çatalhöyük Antik Kenti Neden Önemli
İnsanların göçebe yaşantılarını bırakıp, köylerde birlikte yaşamaya neden başladığı üzerine çalışmalar, Orta Anadolu’da bulunan Çatalhöyük yerleşim yerinde devam etmektedir. Bir Neolitik Kent olan Çatalhöyük; 8000’e yakın nüfusa sahip olmuş ve diğer yerleşim yerlerinin aksine köy yerleşmesini aşıp kentleşme evresine doğru geçiş yaşamıştır. Avcı toplayıcı bir toplumdan tarım toplumuna geçişteki kökten değişimi incelemek için en uygun yerleşim yerlerinden biridir. Buradaki bulgular, tarıma hayvancılığa, ticarete ve sanayiye dayalı bir ekonominin varlığını kanıtlamaktadır.

Akdeniz'de Geometri, Matematik, Coğrafya, Tıp ve Astronomi Gelişiyor

Akdeniz'de Geometri, Matematik, Coğrafya, Tıp ve Astronomi Gelişiyor
Büyük İskender’le başlayan Akdeniz’in güçlü döneminde, İskenderiye çok önemli bir liman kenti haline gelerek tarihe damgasını vurmuştur. Bilimin tarihsel gelişimine baktığımızda toplumların bilime yaklaşımları ve yöneticilerin bilimi desteklemeleri büyük önem teşkil etmiştir. İskenderiye kütüphanesi, Yunan, Akdeniz, Ortadoğu, İran gibi medeniyetlere ait pek çok kaynağa ev sahipliği yapmış, Geometri, Matematik, Coğrafya, Tıp ve Astronomi alanlarında önemli bir kaynak merkezi olmuştur. Bir Yunan fizik ve mekanik bilgini olan İskenderiyeli Heron, Mekanik ve Pnömatik isimli 2 yapıta sahiptir. Hava, su ve ateşi hareket sağlayan güç olarak kullanan çeşitli makineler tasarlamıştır. Bunların arasında; buhar gücüyle döndürülen küreler ve açılıp kapanan kapılar , sıvı akışını kontrollü biçimde sağlayan testiler bulunmaktadır.

Orta Çağ Avrupası ve Teknolojik Gelişimi

Orta Çağ Avrupası ve Teknolojik Gelişimi
Ortaçağ’da yaşayan insanlar genel anlamıyla kendi kendilerine yeter konumda olmuşlardır. İhtiyaçları olan çoğu malzemeyi yerel olarak bulabiliyorlardı. Yetiştirdikleri koyunlardan yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılıyor, hayvan derilerinden kullanışlı eşyalar üretiyor ve kestikleri ağaçlarla ocaklarını sıcak tutabiliyorlardı. Bulundukları coğrafyanın özelliklerine göre çeşitli endüstrilere sahip olmuşlardı. Örneğin; çıkarılması ve işlenmesi kolay olan kömür dışında, kalay ve kurşun gibi mineraller sadece İngiltere’nin belirli bölgelerinde bulunuyor ve bu yerel uzmanlaşmanın belirginleşmesini sağlıyordu. Kömür madenciliğiyle demir üretiminde uzmanlaşmaları da çok sürmemişti. Metal işçiliği, ortaçağ ustalarının ürettikleri eşyalarda yüksek standartlara ulaşmalarını sağlamıştı.

Buhar Makinesi Hayatımıza Giriyor

Buhar Makinesi Hayatımıza Giriyor
1698 yılında Thomas Savery ilk olarak buhar pompasını, su pompalamak amacıyla kullanmıştır. Savery buna ateşle gelen su adını vermişti.
Buhar Makinesi insanları, rüzgar, su ve kas gücü gibi temel güç kaynaklarına bağımlılıktan kurtarmıştır. Buhar makinesi fabrikalara güç vermiş, buharlı lokomotifleri, gemileri, traktörleri ve sonunda arabaları hareket ettirmiştir. İnsanlar bu yolla artık küçük yerleşim yerlerini aşıp büyük şehirlere yerleşebiliyor ve hayvan gücüne olan bağımlılıktan kurtulmuş oluyordu.

Endüstri Devrimi Her Şeyi Değiştirecek - İngiltere'nin Çıkışı

Endüstri Devrimi Her Şeyi Değiştirecek - İngiltere'nin Çıkışı
Modern tarihte tarıma ve el işçiliğine dayalı ekonomik sistemden, makine üretimine geçiş olarak kabul edilen Endüstri Devrimi, dünyayı artık geri döndürülemez bir ilerleme noktasına taşımıştı. Endüstri Devriminin ana elementleri, teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel değişkenler olarak öne çıkmıştı. 1760 ve 1830 yılları arasında Endüstri Devrimi büyük oranda Britanya’da kendini hissettirmiş, zamanla ülkeler arası bir devrim olmaya doğru yol katetmiştir. Kıta avrupasında Belçika, bu yolla ekonomik anlamda dönüşüm geçiren ilk ülke olmuştur. Fransa; fransız ihtilali ve politik belirsizlikler nedeniyle daha yavaş, fakat en ince ayrıntısına kadar endüstrileşmiş, 1848 yılında bir endüstri devine dönüşmüştür. Ama büyük gücüne rağmen Britanya’nın gerisinde kalmıştır.
Diğer avrupa ülkeleri bu sürecin gerisinden gelmişlerdir. Almanya geniş kömür ve demir kaynaklarına rağmen 1870 yılında ulusal bütünlüğüne ulaşana kadar endüstri patlaması yaşayamamıştır. Fakat harekete geçtiği andan itibaren üretim o kadar çok artmıştır ki, yüz yıl bitmeden Britanya'yı çelik üretiminde geçmiş ve kimya endüstrisinde dünya birinciliğine yükselmiştir.

Birinci Endüstri Devrimi

Birinci Endüstri Devrimi
Birinci endüstri devrimiyle üst üste otursa dahi, 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında ikinci endüstri devriminin olduğunu kabul etmek doğru olacaktır. Temel materyaller göz önüne alındığında o ana kadar kullanılmamış sentetik ve doğal kaynakların kullanımı söz konusu olmuştur. Bu yolla yeni metaller, alaşımlar ve plastik gibi sentetik ürünler ortaya çıkmıştır. Bu durum makinelerin , araçların ve bilgisayarların gelişimiyle birleşmiş, otomatik çalışan fabrikaların doğmasıyla devam etmiştir.
Otomasyonu, en temel haliyle üretimde insan gücüne olan ihtiyacı azaltan üretim şekli olarak açıklayabiliriz. Mekanik bir düzeneğin fabrika çapına kadar insana ihtiyaç duymadan uygulanmasıyla, üretimin sürekliliği garanti altına alınmıştır.

4. Sanayi Devrimi

4. Sanayi Devrimi
Üretim teknolojisinin hız kesmeden artışı ve 4. sanayi devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 ile birlikte yepyeni bir çağa adım atıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Endüstri 4.0 insanlık için basit bir ilerleme olarak görülmemelidir. Biyoloji, teknoloji ve endüstriyel otomasyonu kullanarak günlük hayatın kolaylaştırılmasını içermektedir. Buradaki anahtar etki unsuru, yapay zekanın durdurulamaz gelişimidir.
Artık araçların kendi kendilerine hareket ettiği, nanorobotların hastalıkları tedavi ettiği, alternatif enerji kaynaklarının keşfedildiği ve uygulandığı bir çağda yaşıyoruz. Yeni enerji kaynakları bulma yolunda atılan adımlar, dünyanın sağlığı için yeni bir ekosistem oluşturulmasını sağlamaktadır. 4. devrimle birlikte, temiz enerjiye olan bağımlılığı arttırmak insanoğlunun temel hedeflerinden biri haline gelmiştir. Nanoteknoloji insan vücudunu tedavi etmek için kullanılmasının yanında, araç gereç ve giysilerin daha hafif ve aynı zamanda daha dayanıklı olmasını sağlamaktadır.

Endüstri 5.0

Endüstri 5.0
Endüstri 5.0 şu an için uzak bir gelecek olarak görülebilir fakat kesinlikle trend olmuş durumda. İnsan ve makine etkileşiminin üst düzeye çıkarılması ve bu yolla üretimden kaynaklanan kirliliğin sistematik biçimde azaltılması, gelecek hedefleri arasındadır. Daha şimdiden 3 boyutlu baskı teknolojisini kullanarak doğa dostu evler inşa edebiliyor, artırılmış gerçeklikle öğrenme kapasitemizi arttırabiliyoruz.
Sizi bilmiyoruz ama biz hayal kurmayı çok seviyoruz. İnsanoğlu hayal gücü olmadan sanıyoruz ki bu kadar teknolojik atılımı ve ilerlemeyi sağlayamazdı. Gelecekte kuantum bilgisayarlar tahminimizin de ötesinde işlemler ve sonuçlar ortaya çıkaracak belki de. Sentetik biyoloji vücudumuzdaki hasarlı organları yenileriyle değiştirecek ve bu yolla insan ömrü tahminen yüzlerce yıla kadar uzayacak.
Endüstri devriminin hayatımızı kolaylaştıran ve geleceği aydınlatan yanı dışında, insanın fethetmeye dayalı vahşi tarafını da beslediğini belirtmemiz lazım. Kaynakların sınırlı olması ve öncü olma arzusu insanlık tarihi boyunca büyük çatışmalara ve savaşlara sebebiyet vermiştir.
Bunları da beğenebilirsiniz