Türkçe
Giriş Kayıt Ol

Rum Suresi Mucizesi ve 17-27 Ayetlerde Verilen Mesajlar

tarihinde gönderildi - tarihinde güncellendi
Rum suresi indiği tarihten sonra gerçekleşecek bir olaya atıfda bulunması sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de ki dikkat çeken ayetlerden biridir. Ayet ayrıca kul olmanın gereklerine ve Allah'ın mucizelerine dikkat çekerek iman etmenin gerekliliğine dikkat çekmektedir. Bu yazımızda Rum Suresi'nin mealine (anlamına), mucizelerine ve verdiği mesajlara bakacağız.

Rum Suresi (Romalılar Suresi)

Rum Suresi (Romalılar Suresi)
''Rum'' kelimesi etimolojik olarak ''Roma'' dan gelmektedir, sure bu yüzden ''Romalılar Suresi'' olarak adlandırılır. 

Şimdi Rum Suresi'nin mealine (anlamına), mucizelerine ve verdiği mesajlara bir bakalım.

1. A. L. M. (Elif Lam Mim)

2. Romalılar yendiler,  burada 2. ayette birçok farklı tasvir ve okunuş sebebiyle  (Romalılar YENİLDİLER) olarak çeviriliyor. Doğrusu  Romalılar yendiler, olacaktır. Sebebine şimdi bakacağız.

Rum Suresi 2. Ayetin Farklı Meallerine Bir Bakalım

Rum Suresi 2. Ayetin Farklı Meallerine Bir Bakalım

Neden Kaynaklanıyor Bu Meallerin Farklı Olması ?

Neden Kaynaklanıyor Bu Meallerin Farklı Olması ?
Bu farklılıklar Arap alfabesi kaynaklı, Arap alfabesinde 3 tane sesli harf bulunuyor, bunlar A, İ, U sesli harf bu kadar az olunca konuşmanın ve yazının daha anlaşılır olması için, harfler resimde gördüğünüz ‘hareke’ ismi verilen işaretler sayesinde seslendiriliyor.

Bu da çeviri esnasında farklı yorumlamalara sebebiyet veriyor. İlk orijinal el yazması Kuran metinlerinde  ‘hareke’ yoktur. Bu sebeble eski metinlerin çevirilerinden faydalanan mealleri dikkate almak doğru olacaktır.

Rum Suresi Suresinin Mucizeleri

Rum Suresi Suresinin Mucizeleri
Rum Suresi Suresinin Mucizelerini ilk 1-5 Ayette görüyoruz.
Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle
1 Elif, Lam, Mim
2 Romalılar yendiler,
3 Yeryüzünün en alçak yerinde... Yenmelerinden sonra yenileceklerdir.
4 Bir kaç sene içinde. İş, önünde sonunda ALLAH'a aittir. O gün gerçeği onaylayanlar sevineceklerdir.
5 ALLAH'ın zaferiyle... O dilediğini zafere ulaştırır. O Üstündür, Rahimdir.

Yukarıda ki ayetler özetle, Romalıların Müslümanları daha önce yendiğini, ancak daha sonra müslümanların yeryüzünün en alçak noktasında Romalıları yeneceğini ve müslümanların buna sevineceğini müjdeler.

Nedir Buradaki Mucizeler ?

1. O dönem dünya'nın tamamı keşfedilmemişken inen Kuran'nın Yeryüzünün en alçak noktası diye bahsettiği yer Ölü Deniz, nam-ı diğer Lut Gölü halen dünyanın en alçak noktası kabul edilir.

2. Vaad edilen zafer nokta atışı bir yer tahminiyle, Hz. Muhammedin ölümünden 4 yıl sonra Ağustos 636 Yılında yapılan ve kesin müslüman zaferiyle sonuçlanan Yermük Muharebesiyle gerçekleşmiştir.

Rum Suresi Suresi 17-27 Ayetlerin Meali, Anlamı

Rum Suresi Suresi 17-27 Ayetlerin Meali, Anlamı
Ayetin devamına bir bakalım ve yorumlamaya devam edelim. Örnek Çeviri Edip Yüksel'e aittir.

17. Öyleyse geceleyin bir köşeye çekildiğiniz ve sabahleyin kalktığınız zaman ALLAH’ı övgüyle anın.
18. Akşam ve öğle tatilinde göklerde ve yerde tüm övgüler O’nadır.
19. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır ve ölümünden sonra yeryüzünü diriltir; siz işte böyle çıkarılacaksınız.
20. Sizi bir topraktan yaratması ve sonra yayılıp çoğalan insanlar olmanız O’nun ayetlerindendir.
21. Kendileriyle rahatlayıp huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranıza dostluk sevgisi ve merhamet koyması O’nun ayetlerindendir. Düşünen bir toplum için bunda işaretler vardır.
22. Göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da O’nun ayetlerindendir. Bilenler için bunda işaretler vardır.
23. Geceleyin ve gündüzün uyumanız ve O’nun lütfundan aramanız da O’nun ayetlerindendir. Dinleyen bir toplum için bunda işaretler vardır.
24. Korku ve umut kaynağı olarak size şimşeği göstermesi ve gökten bir su indirerek ölümünden sonra onunla yeri diriltmesi de O’nun ayetlerindendir. Aklını kullanan bir toplum için bunda işaretler vardır.
25. Göğün ve yerin O’nun buyruğuyla ayakta durması da O’nun ayetlerindendir. Sonra sizi yerden bir tek çağrıyla çağırdığı vakit siz çıkıverirsiniz.
26. Göklerde ve yerde bulunan herkes O’na aittir; hepsi O’na boyun eğmektedir.
27. Yaratılışı başlatıp tekrarlayan da O’dur; bu O’na çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnek O’na aittir. O Üstündür, Bilgedir.

Rum Suresi Suresi 17-27 Ayetlerde Verilen Mesajlar

Rum Suresi Suresi 17-27 Ayetlerde Verilen Mesajlar
Rum Suresi Suresi devamında, sabah, öğle, akşam Allah'ı anmanın önemini vurgularken övgülerin hepsinin Allah'a yapılması gerektiğini vurgulayarak, başka tanrılara veya güçlere inanılarak, övgüleri, duaları Allah'tan başkasına yaparak şirk'e düşülmemesi gerektiğinide hatırlatır.

19. ayette ise  ''Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır ve ölümünden sonra yeryüzünü diriltir; siz işte böyle çıkarılacaksınız.'' Derken kışın ölen, çoraklaşan toprağın baharda yeniden canlandırılmasına atıf yaparak hesap gübü geldiğinde Kullarını da aynen böyle dirilteceğini vurgular.

20 ve 21 Ayetlerde, İnsanoğlunun bu dünyada rahat ve sevgiyle, merhametle, dostlukla yaşayabilmesi için İnsanın sevgi ve merhamet gibi erdemlerle yaratılmasının, Allah'ın ayetleri yani mucizeleri olduğu vurgulanarak bundan ders çıkarılması istenir. Ayet kelimesi kuran'ın bir çok yerinde mucize anlamında kullanılır.

22, 23, 24, 25. Ayetler Allah'ın Yaratıcılığına ve mutlak gücüne işaret ederek insanların aklını kullanarak bunlardan ders çıkarmasını öğütler.

26. Ayet ise evrende ne varsa en küçük toz tanesine kadar, hepsinin Allah'a ait olduğunu ve ona boyun eğdiğini vurgular.

27. Ayet yine Allah'ın yaratma gücüne dikkat çekerek bu kudretli olayın Allah için ne kadar basit olduğunu söyler.
Bu ayet Allah'ın üstünlüğüne ve bilgeliğine atıf yaparken, kullarına da kendilerinin Allah karşısında ne kadar güçsüz ve aciz olduklarını adeta hatırlatır.


Bunları da beğenebilirsiniz