Türkçe
Giriş Kayıt Ol

Neandertaller: En Yakın Akrabamız İlk İnsan Türü

tarihinde gönderildi - tarihinde güncellendi
Günümüzde yaşayan tek insan türü olan modern insan, yani bizler, Homo Sapiens olarak adlandırılıyoruz. Bugün önceleri yaşamış olan hiç bir akrabamız yaşamıyor. Bilim, şimdiye kadar 15 e yakın insan türünün varlığını keşfetti. Bugün, bize en yakın akrabamız olan Homo Neanderthalensis’i (Neandertalleri) tanıyacağız.

17
Neandertal İsmi Nereden Geliyor

Neandertal İsmi Nereden Geliyor
Öncelikle tür, Almanya’da ilk keşfedildiği yer olan Neander Vadisi’nden dolayı böyle adlandırılmıştır. Neandertal benzeri fosillerin bilinen en eski örnekleri, yaklaşık 430,000 yıllıktır. En iyi bilinen Neandertaller, yaklaşık 130.000 ila 40.000 yıl önce yaşadılar ve arkalarında birçok sır bırakarak ortadan kayboldular. Yine de Neandertaller hakkında diğer nesli tükenmiş insanlardan daha fazla gerçek biliyoruz. Buna fosillerden elde edilen dna ları sayesinde genetik yapıları da dahil. Soyları tükenmiş olsa da bugün bizim genetiğimizde yaklaşık yüzde 2 Neandertal kalıntısı mevcut. 


Kuzey İspanya'daki Sima de los Huesos ve Kent'teki Swanscombe fosil kalıntılarına bakıldığında, Neandertal soyunun 400.000 yıl önce avrupa'da yaygın yaşadığını görüyoruz. Bunun yanı sıra Avrasya ve Sibirya’da da kalıntılar bulunuyor.

16
Neandertallerin Fiziksel Özellikleri

Neandertallerin Fiziksel Özellikleri
Geniş bir coğrafyada yaşamış olan Neandertaller bizimkinden daha basık bir kafatasına ve geniş bir yüz yapısına sahipti ve kaşlarının olduğu kısımda belirgin bir öne doğru çıkıklık vardı. Ayrıca çok geniş bir buruna sahiplerdi. Bilim adamları bu özelliğin daha soğuk ve kuru ortamlarda daha rahat yaşamaya olanak sağladığını biliyor. Burnun büyük iç hacmi soludukları havayı nemlendirmeye ve ısıtmaya yarıyordu. Ayrıca bu burun yoğun aktivite sırasında oluşan hararetin vücuttan atılmasına da yarıyordu. Güçlü bir çene yapısına sahip olan Neandertaller uzun ve keskin ön dişlere sahipti. Bu da, ağızlarını yiyecek ve diğer malzemeleri hazırlarken düzenli olarak üçüncü bir el gibi kullandıklarını gösteriyor.
Neandertallerin güçlü, kaslı vücutları, geniş kalçaları ve geniş omuzları vardı. Yetişkinler yaklaşık 1.50 - 1.75m boyuna kadar büyür ve yaklaşık 64-82 kg ağırlığında olurlardı. Erken Neandertaller, sonraki Neandertallerden daha uzun boyluydu, fakat ağırlıkları yaklaşık aynıydı. Bilim adamları bu kısa ve kaslı fiziki yapının soğuk ortamlar için uygun olduğunu ve avlanma sırasında yakın mesafedeki pusular için kollarına ve bacaklarına daha fazla güç verebildiğini söylüyor.

15
Neandertaller Düşündüğünüzden Daha Zekiler

Neandertaller Düşündüğünüzden Daha Zekiler
Neandertaller hakkında yeni öğrenilen bilgiler ve kazılar sonrası yapılan keşifler onların sanıldığı gibi beceriksiz ve maymundan bozma insanlar olmadığını gösteriyor. Bu algı genel olarak filmlerde işlenen mağara adamı figüründen geliyor. 
Aslında Neandertaller çok zeki ve başarılı insanlardı. İsviçre’deki Zürih Üniversitesi’nden Christoph Zollikofer ve meslektaşları, altısı yetişkin, dokuzu yeni doğmuş ve 12 yaşına kadar değişen 15 Neandertal kafatasını inceledi. Araştırma ekibi bir 3 boyutlu modelleme yazılımı ile beynin gelişimini etkili şekilde incelediler ve modern insanınkiyle kıyasladılar. Ekip, doğumda Neandertal beyinlerinin küçük ancak modern insan beynine kıyasla daha uzun, geniş ve yassı olduğuna dair kanıt buldu.

14
Neandertal ve Modern İnsan Kafatası Karşılaştırması

Neandertal ve Modern İnsan Kafatası Karşılaştırması
Neandertal beyni tıpkı bizimki gibi gelişiyordu. Bu sonuçlar Neandertallerin tıpkı modern insanlar gibi çok gelişmiş ve karmaşık davranışlar gösterdiklerini kanıtlıyor ve bu bilgi, arkeolojik kanıtlarla da uyuşuyor. Neandertal ve erken homosapiens aynı tip sembolizmi, sanat ve teknolojileri kullanıyorlardı. Neandertal mağaralarında kemikten yapılmış bir flüt bile bulundu. Ama bir konuşma dilleri var mıydı onu henüz bilmiyoruz.

13
Neandertallerde Gelişmiş El Becerisi Ve Avcılık

Neandertallerde Gelişmiş El Becerisi Ve Avcılık
El becerileri ve taş ustalıkları oldukça gelişmiş olan Neandertaller, mızrak, el baltası gibi aletleri çakmaktaşından yapıyorlardı ve ustalıkla kullanabiliyorlardı. Sonuçta kayadan ustura keskinliğinde bir alet yapmak büyük beceri istiyordu. Son dönemlerinde çok büyük hayvanları bile avlayabiliyorlardı ama yöntemleri tehlikeliydi ve fazlaca cesaret istiyordu. Fiziksel yapıları bir mızrağı fırlatmaya müsait olmasına rağmen Neandertaller avlarına yakından saldırmayı tercih ediyorlardı. Bunun bir sonucu olarak da bugün bilim insanlarının elinde olan her yetişkin Neandertal iskeletinde en az bir tane ciddi yara izi var.

12
Neandertal Beslenme Şekli

Neandertal Beslenme Şekli
Genellikle etobur olan bu buzul çağı avcılarının diyetinde bitki olduğunu da fosillerin diş çevrelerinde oluşan tartar yapısının içinde bulunan bitki kalıntılarından biliyoruz.

11
Kuzey Irak Şanidar Mağarası

Kuzey Irak Şanidar Mağarası

10
Şanider 1

Şanider 1
Arkeologlar, Kuzey Irak’ta yer alan Şanidar Mağarası’nda, neredeyse bütün halde iskeletler buldular. Bunlardan biri tahmini 40 yaşında olan ve ‘’Şanider 1’’ olarak adlandırılan iskelet, o kadar ağır yaralar almıştı ki; bu yaralardan biri yanak bölgesindeydi ve bu yaradan sonra muhtemelen o taraftaki gözü kör olmuştu. Sağ tarafındaki yaradan ötürü sağ kolu kullanılmaz hale gelmişti, ve incik kemiğinde oluşan eğiklik sebebiyle de topallıyordu. İskeletin incelenmesinden sonra Şanider 1’in yaralarından sonra 20 yıl daha yaşadığı görülüyor.

9
Tıp Bilgisi Ve Ölülere Saygı

Tıp Bilgisi Ve Ölülere Saygı
O ve bir çok Neandertalin, yaralarına rağmen iyileştikleri, araştırmalarla kanıtlandı. Bu da, birileri onlarla ilgilendiğini kanıtlıyordu. Tıbba dair bilgilerinin oldugunu da böylece anlıyoruz. Neandertaller ölülerini törenle gömüyorlardı. Bunu ise yine Şanidar Mağarası’nda bulunan mezardaki polen kalıntılarından biliyoruz. 

8
Neandertaller Neden Yok Oldu ?

Neandertaller Neden Yok Oldu ?
Peki ne oldu da bu tür 350.000 yıldan fazla yaşadıktan sonra tamamen ortadan kayboldu? Bunun nedenini henüz kesin olarak bilmesek de bilim insanlarının bir kaç görüşü var. 

Öncelikle, evrim zincirsel bir süreç değildir, dallanarak ilerleyen ve evrilen tür ile atasının, bir arada yaşayabileceği bir süreçtir. Neandertaller ile modern insanlar oldukça uzun bir süre bir arada yaşadılar, çiftleştiler ve savaştılar. Neandertallerin soyunun tükenmesindeki başlıca sebep olarak modern insanlar önemli bir rol oynarlar.

7
Bazı yakın atalarımızın ve kuzenlerimizin yok oluşundan büyük ölçüde biz sorumluyuz.

Bazı yakın atalarımızın ve kuzenlerimizin yok oluşundan büyük ölçüde biz sorumluyuz.
Dünya üzerinde Neandertaller ve biz modern insanlar, yani Homo sapiens haricinde birçok insan türü yaşamıştır! Bizim gibidirler, sadece farklı türlerdir. Tıpkı bir kuş cinsinin onlarca farklı türü olabilmesi gibi, insanlar da birçok türden oluşan bir gruptur. Geriye sadece biz kaldığımız için, bunu anlamakta zorluk çekeriz. Türümüzün eski atalarının çoğunun yok oluşunun bizimle hiçbir alakası yoktur; çünkü biz evrimleşmeden çok önce zaten yok olmuşlardır. Ancak Neandertaller de dahil, bazı yakın atalarımızın ve kuzenlerimizin yok oluşundan büyük ölçüde biz sorumluyuz. 

Neandertaller ve modern insanlar, bölgeleri, doğal kaynaklar ve yiyecekler için mücadele verdiler. İki taraf da birbirlerinin yaşam alanlarını işgal ediyorlardı. O zamanlar avcı-toplayıcı olarak yaşayan iki tür için de bu savaş demekti ve sadece güçlü olan tür ayakta kalacaktı.Bu mücadeleden homo sapiens galip geldi.

6
Neandertal nüfusunun azalmasındaki bir neden de modern insanlarla çiftleşmeleri idi

Neandertal nüfusunun azalmasındaki bir neden de modern insanlarla çiftleşmeleri idi
Her zaman şiddet olmuyordu; Neandertal nüfusunun azalmasındaki bir neden de modern insanlarla çiftleşmeleri idi. Neandertal nüfusunda azalmada çok ufak bir etkisi olmasına rağmen, bunu soylarının tükenmesinin nedenlerinden sayabiliriz. Eğer kökleriniz Avrupa'ya dayanıyorsa tahmini olarak DNA’nızın yüzde 1 ila 4 arası neandertal DNA’sından oluşuyor. Bunun sebebi ise Afrika’dan göç eden Neandertallerin Avrupa'da ki modern insanlarla çiftleşmiş olmasıdır. Jenerasyonlar boyunca çiftleşmeler sonucunda, çocuklar ve torunlar gitgide modern insanın özelliklerini almaya başlamış ve asimile olmuşlardır. Ayrıca geriye kalan Neandertaller, göç yollarından gelen modern insanlardan geçen hastalıklara bağışıklık sağlayamamış olabilirler. Modern insandan geçen bir hastalık, bir salgına dönüşüp neandertal nüfusunu önemli bir biçimde azaltmış olabilir.

5
Evrim Kendi Görevini Yaptı

Evrim Kendi Görevini Yaptı
Neandertallerin neslinin tükenmesine sebep olan önemli bir faktör de hızlı iklim değişikliği oldu. Sıcaklıktaki ciddi düşüşler hızla gerçekleştiğinde, Neandertallerin yiyerek yaşamını sürdürdüğü hayvanlar da etkilenmiş ve bu durum Neandertalleri doğrudan etkilemiştir. Anatomik özelliklerinden dolayı Neandertaller, koşarken insandan %30, yürürken de %10 daha fazla enerji harcıyordu. Avcılık yetenekleri çok iyi değildi ve ancak yavaş ve büyük memelileri avlayabiliyorlardı, iklim değişikliğinden dolayı gelen ani soğuklar bu memelilerin çoğunun aç kalmasına ve ölmesine sebep oldu.

Sonuç olarak, binlerce yıl geçtikten sonra evrim kendi görevini yaptı ve güçlü olanı değil zeki olanı yoluna devam ettirdi.

4
Neandertaller Hakkında Hazırladığımız Kısa Belgesel

Bu tarzda daha çok video izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.
Bunları da beğenebilirsiniz