Türkçe
Giriş Kayıt Ol

Mustafa Kemal Atatürk’ün Savaştığı Cepheler

tarihinde gönderildi - tarihinde güncellendi
Dünya savaş tarihindeki en başarılı komutanlardan biri olan Mustafa Kemal askerlik hayatı boyunca bir çok cephede görevler yapmış, kritik roller üstlenmiş ve savaşın seyirini değiştirecek kararlar alarak dünya askeri tarihine de adını yazdırmıştır. Bu yazımızda Harp Akademisi'nden mezun oluşundan Kurtuluş Savaşımızı bitiren Büyük Taarruz'a kadar geçen sürede Mustafa Kemal Atatürk'ün savaştığı cephelere bakacağız.

Kurmay Yüzbaşı Olarak Mezun Oldu

Kurmay Yüzbaşı Olarak Mezun Oldu
Mustafa Kemal 1905 yılında İstanbul Harp Akademisi'nden mezun olarak Kurmay Yüzbaşı olarak ilk görev yerine Suriye Şam’da bulunan 5. Ordu Komutanlığına. Buradan da Manastır'da bulunan 3. Ordu ya görev yapmak için gitmiştir. Bu ordunun kendisinin de doğum yeri olan Selanik şubesinde görev yapmıştır. 

Mustafa Kemal Selanik'te bulunduğu dönemde İstanbul'da 31 Mart Olayı gerçekleşmiştir. Bu da Meşrutiyeti istemeyenlerin bu yönetime son vermek için çıkardıkları ayaklanmadır. Bu olay 13 Nisan 1909'da gerçekleşmiştir. Bu gerici ayaklanmayı bastırabilmek için Selanik'ten İstanbul'a bir Hareket Ordusu gelmiştir. Mustafa Kemal bu Hareket Ordusuna ismini veren kişidir ve aynı zamanda da Hareket Ordusunun Kurmay Başkanı olarak görev yapmıştır. Hareket ordusunun komutası Mahmut Şevket Paşa’dadır. Bu olaya tarihte 31 Mart olayı diyoruz ancak olay 13 Nisan da gerçekleşmiştir bununda sebebi o dönem Osmanlı’da Rumi takvim kullanılmasındandır ve bu olay Rumi takvime göre 31 Mart'ta gerçekleşmiştir.

Gazeteci Kılığında Trablusgarp'a

Gazeteci Kılığında Trablusgarp'a
Mustafa Kemal daha sonra Trablusgarp'ta görev yapmıştır. Trablusgarp o dönem Osmanlı'nın son Kuzey Afrika toprağıdır Milli birliğini yeni tamamlayan İtalya kendisine sömürge arayışındadır ve sömürge olarak Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağını olan Trablusgarp'ı seçmiş ve buraya asker çıkarmıştır. O zamanlar sürekli toprak kaybeden ve zayıflayan Osmanlı'nın o dönem Trablusgarp'a karadan bir sınırı yoktur. Toprağını bir Donanma göndererek savunmak istemiştir ancak sahip olduğu o güçte bir donanması da yoktur. 

Bu nedenle bazı Subaylar gizlice karayolundan Trablusgarp'a ulaşmışlardır. Bunlardan bir tanesi de Mustafa kemal'dir o dönem gazeteci olarak Tanin gazetesinin yazarı olarak Şerif takma adıyla karayoluyla bazı Subaylar ile beraber Trablusgarp'a geçmiştir. Buradaki görevleri halkı İtalyanlara karşı örgütlemektir. Bunun sonucunda İtalya İstediğini elde edemeyince Osmanlı'yı barışa zorlamak için Ege Denizi'nde bulunan Oniki Ada ya bir donanma göndermiş ve Çanakkale önlerine kadar yaklaşmıştır. Tam da bu dönemde Osmanlı'nın Balkan topraklarında da maalesef Balkan Savaşları başlamıştır. Bu nedenle her ne kadar Subaylar bu örgütlenmeyi başarmış olsalar da Balkan toprakları başkente çok yakın olduğu için ve Osmanlı Balkanlarla aynı anda İtalya ile de savaşmak istemediği için İtalya ile Osmanlı Devleti arasında Uşi Antlaşması imzalamak zorunda kalmıştır.

1912'de imzalanan Uşi Antlaşmasına göre; Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya bırakılmıştır.
Aynı zamanda Balkan Savaşları sonucunda Yunanistan'ın eline geçmemesi için Oniki Ada geçici süreyle İtalyanlara bırakılmıştır. Ancak bu tarihten itibaren bir daha Oniki Ada Türklere geri verilmemiştir.
Bu savaş sonucunda Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprağını da kaybetmiştir. Aslında Osmanlı askeri olarak kazandığını maalesef masa başında kaybetmiştir. 

Mustafa Kemal'in Derne ve Tobruk'ta halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı kazandığı başarı onun ilk askeri başarısı olarak görülmektedir.

Bir Milletin Kaderinin Değiştiği Cephe Çanakkale'ye

Bir Milletin Kaderinin Değiştiği Cephe Çanakkale'ye
Daha sonra Milli Mücadele kahramanı olarak tanınmasını sağlayan Çanakkale Savaşı'nda görev almıştır. Mustafa Kemal Çanakkale Kara savaşlarında görev almıştır. 18 Mart 1915'te İtilaf Devletleri, müttefikleri olan Rusya'ya yardım gönderebilmek için Çanakkale boğazından gemilerini geçirmek istemişlerdir.

Bu Deniz savaşı sırasında Türk topçularının isabetli atışları ve  Nusret Mayın gemisinin döşediği mayınlar bu gemilerin Çanakkale Boğazından geçmesini engellemiştir. 
Deniz Harekatı 18 Mart 1915'te Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanmıştır ve deniz savaşlarında Mustafa Kemal'in herhangi bir katkısı yoktur. Ancak boğazdan gemilerini geçirmeyen İtilaf Devletleri bu sefer Gelibolu yarımadasına karadan asker çıkarmaya başlamışlardır.
Mustafa Kemal kara savaşlarında görev almıştır ve düşmanın çıkarma yapacağı bölgeleri önceden tahmin etmiştir. Siperler arası mesafenin 8-10 metreye kadar düştüğü siperden çıkan her kişinin hayatını kaybettiği bir anda Mustafa Kemal askerlerine ''Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar yerimize yeni kuvvetler ve yeni komutanlar gelecektir.'' dediği tarihi sözünü Çanakkale Savaşı'nda söylemiştir.

Mustafa Kemal Arıburnu'nda Anafartalar ve Conkbayırı'nda önemli başarılar kazanmıştır ve İstanbul gazetelerinde ''Anafartalar Kahramanı'' olarak manşetler atılmış halk Mustafa Kemal ile ilk kez tanışmıştır.

Cepheden Cepheye Koşarak Geçen Bir Ömür

Cepheden Cepheye Koşarak Geçen Bir Ömür
Daha sonra Çanakkale’de gösterdiği başarılarından dolayı 1916 yılında Mustafa Kemal Doğu Cephesi'nde görevlendirilmiştir. Doğu cephesinde Ruslarla mücadele etmiş ve burada 16. Ordu Komutanlığı'nda bulunmuştur. Mustafa Kemal burada önce askerin ihtiyaçlarının neler olduğunu tespit etmiş daha sonra haberleşme ile ilgili eksiklerin giderilmesi için tutanaklar tutmuş cephedeki sorunları gidermeye çalışmıştır. Sonunda doğu cephesinde Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri almayı başarmıştır.

Mustafa Kemal daha sonra Kanal Cephesi'nde görev yapmıştır. Kanal Cephesi Süveyş Kanalı'nın olduğu bölgede İngilizlerle savaştığımız cephedir. Müttefikimiz olan Almanya ile beraber kanal cephesinde bulunduğumuz için ordu komutanı bir Almandır.
Mustafa Kemal Alman komutanın taarruz planını beğenmediği için itiraz etmiş ve çok fazla asker kaybedileceğini söylemiştir. Ancak Alman Komutan bunun bu fikirleri göz ardı etmiştir ve bunun üzerine 1917'de Mustafa Kemal bu görevinden istifa etmiştir.

1918 yılında tekrar 7. ordu komutanı olarak Kanal Cephesine geri gitmiş Arap çeteleri ve İngilizlerle yoğun olarak mücadele etmiştir. Mücadeleler sonunda en azından Anadolu'nun güvenliğini sağlayabilmek için orduyu Suriye'deki Halep şeridine kadar geri çekmiştir.

Yüzbaşılıktan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruculuğuna

Yüzbaşılıktan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruculuğuna
Mustafa Kemal daha sonra 19 Mayıs 1919'da kendisini Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu yapacak yolculuğa çıkmış Bandırma Vapuru ile Samsun'a gitmiş ve milli mücadeleyi başlatmıştır.
Milli mücadele devam ederken Kurtuluş Savaşı'nın Batı Cephesinde, 5 ağustos 1921’den Kurtuluş Savaşı bitene kadar Başkomutan olarak görev yapmıştır. Başkomutanlığı esnasında önce Sakarya Meydan Muharebesini daha sonra Kurtuluş savaşının ve kendisinin son savaşı olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebelerini idare etmiştir.

Toparlayacak Olursak Atatürk’ün Savaştığı Cepheler

1909 yılında Mustafa Kemal adını kendinin verdiği Hareket Ordusunda Meşrutiyeti desteklemek için görev yapmıştır.

1911 yılında günümüzdeki Libya dediğimiz Trablusgarp Cephesinde italyanlara karşı Kuzey Afrika toprağımızı savunmak için görev yapmıştır.

1913 yılında bugünkü Bulgaristan'ın başkenti olan Sofya'da Ateşemiliterlik yapmıştır.

1915 yılında Milli mücadeleden önce tanınmasını sağlayan Çanakkale Kara Savaşında görev yapmıştır.

1916 yılında Kafkas cephesinde. 1917 yılında da kanal Cephesi'nde görev yapmıştır.

1921 yılında Kurtuluş Savaşı'nın Batı Cephesinde Başkomutan olarak görev yapmıştır.
Bunları da beğenebilirsiniz