Türkçe
Giriş Kayıt Ol

Kurtuluş Savaşı Cepheleri

tarihinde gönderildi - tarihinde güncellendi
Bu yazımızda en büyük destanımız olan Kurtuluş Savaşının cephelerine bakacağız. Kurtuluş Savaşının kaç cephesi vardır, bu cepheler nelerdir ? Kurtuluş Savaşında hangi cephede kimlerle savaşılmıştır ? Kurtuluş Savaşı komutanları kimlerdir ? gibi sorulara cevap vereceğiz. Buyurun başlayalım.

Kurtuluş Savaşında Hangi Cephelerde Şavaşılmıştır

Kurtuluş Savaşında Hangi Cephelerde Şavaşılmıştır
1.Dünya Savaşı bitiminde Mondros ateşkesi imzalanmış ve Anadolu toprakları Mondros maddelerine dayanılarak işgal edilmiştir.
Bu durum karşısında Osmanlı Hükümeti direnç gösterememiştir. Buna karşın Türk halkı pes etmemiş ve var gücüyle topyekün bir savaşa girişerek milli mücadeleyi yani Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Neredeyse tüm yurda yayılan işgalleri önlemek için türk halkı 3 ana cephede mücadele etmiştir. Bu cepheler Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesi’dir.

Kurtuluş Savaşının Doğu Cephesini ve Doğu Cephesini kapatan Gümrü Antlaşmasını anlattığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Kurtuluş Savaşının Güney Cephesini ve Güney Cephesini kapatan Ankara Antlaşmasını anlattığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Kurtuluş Savaşının Batı Cephesini ve Batı Cephesi Antlaşmalarını anlattığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Kurtuluş Savaşı'nda Hangi Cephelerde Kiminle Savaşıldı ?

Kurtuluş Savaşı'nda Hangi Cephelerde Kiminle Savaşıldı ?
Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkı Doğu'da Ermenilere, Güneyde İngilizlerle daha sonra Fransızlar ve Ermenilere, Batıda ise Yunanlılara savaşmıştır.

Doğu Cephesi'nde Ermenilerle yapılan mücadele Osmanlı ordusundan kalma 15. Kolordu ve bu ordunun komutanı Kazım Karabekir Paşa tarafından yapıldı. Mondros Antlaşması  sonrasında ordusunu dağıtmayan Kazım Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emrine girerek Doğu Cephesi komutanı olarak Ermenilere karşı savaştı.  

Güney cephesinde ise Fransızlar ve beraberinde getirdikleri gönüllü Ermeni birliklerine karşı Urfa, Antep ve Maraş kentlerinde savaşıldı. Bu kentlerdeki mücadele Kuvayi Milliye birlikleri tarafından yürütüldü. Güney cephesindeki savaş önce İngilizlere karşı verilmekteydi. Fransa ve İngiltere Musul konusunda anlaşınca İngilizler Musul ve çevresini almış, Güneydoğu Anadolu’da ki haklarından vazgeçerek o bölgeyi Fransa’ya bırakmışlardır.

Batı cephesinde 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgali ile birlikte Türk direnişi de başlamış oldu. Yunanlılara karşı başlangıçlar Kuvayi Milliye birlikleri ve yöre halkı hep birlikte mücadele verdi. Kurtuluş Savaşı'nın en şiddetli muharebeleri Batı Cephesi'nde Yunanlılara karşı yapıldı.

Mustafa Kemal Başkomutan Seçiliyor

Mustafa Kemal Başkomutan Seçiliyor
Sivas Kongresi'nde oluşturulan Temsil Heyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi'nde mücadele veren birlikleri yönetmek üzere görevlendirdi. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra düzenli ordu kurma çalışmalarına geçildi bu dönemde Batı Cephesi Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye bölündü Kuzey cephesi Komutanlığı İsmet İnönü, Güney Cephesi Komutanlığı Refet Bey tarafından yürütüldü.
Yunan saldırılarının şiddetlendiği 1921 yılının Haziran ayından itibaren yaşanan sıkıntılar sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal'i başkomutan olarak seçti. Bu tarihten itibaren de batı cephesindeki mücadele Başkomutan Mustafa Kemal tarafından yönetildi.

Doğu Cephesi'nde Kazım Paşa'nın emrindeki ordunun gayretleri Güney Cephesi'nde Kuvayi Milliye birliklerinin destanlaşan direnişi ve Batı Cephesi'nde düzenli ordunun başarıları ile yurdumuz düşman işgalinden kurtarılmıştır.
Bunları da beğenebilirsiniz