Türkçe
Giriş Kayıt Ol

Kronolojik Sırasıyla Bütün Osmanlı Padişahları Listesi ve Yaptıkları

tarihinde gönderildi - tarihinde güncellendi
Herkes Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş dönemini ve o dönemin padişahlarını bilirler. Fakat Osmanlı İmparatorluğu tabii ki bu dönemden ibaret değildir. Bu sebeple Osmanlı padişahlarının 3 kıtaya hükmeden torunları olarak, Osmanlı padişahlarının sıralamasını yeniden hatırlatmak için listeledik.

Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş Dönemi Padişahları Listesi

Osman Gazi'nin küçük bir beylik olarak 1299-1301 tarihleri arasında kurduğu 16. yüzyılda da dünyanın en görkemli imparatorluğu olan Osmanlı'nın kuruluşu Bursa civarında olmuştur. Kuruluş dönemi beylerini listeledik.

I.Osman (1300-1324)

I.Osman (1300-1324)
Osman Gazi, Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu ve ilk beyidir. Beyliğinin ilk kurucusu olarak Bursa'yı kendine yurt edinen Türk hükümdardır. 1258 yılında Söğüt doğumlu olan padişahın annesi Halime Hanımdır. Eşleri: Rabia Bala Hatun ve Malhun Hatun'dur.

Orhan Gazi (1324-1360)

Orhan Gazi (1324-1360)
Osmanlı Beyliğinin ikinci bey'i olan Orhan Gazi, Osman Gazi'nin Malhun Hatun'dan doğma oğludur. Babasından sonra beylik topraklarını 3 katına çıkaran Orhan Gazi'nin 4 eşi bulunmaktadır. Bunlar: Asporça Hatun, Nilüfer Hatun, Theodora Hatun, Eftandise Hatun.

I. Murat Hüdavendigâr (1360-1389)

I. Murat Hüdavendigâr (1360-1389)
Osmanlı Beyliğinin 3. Beyi Orhan Gazi'nin Nilüfer Hatun'dan doğan oğlu Murad- Hüdavendigar veya Gazi hünkar'dır. Onun Gazi ünvanı ise babasından kalan mirası 5 katına kadar çıkararak büyük fetihler yapmasıdır. Eşleri: Marya Thamara Hatun, Paşa Melek Hatun, Gülçiçek Hatun ve Fül-dane Hatun'dur.

Yıldırım Beyazıt (1389-1402)

Yıldırım Beyazıt (1389-1402)
Kuruluş devrinin yani beylikten devlete geçişin son beyidir. Annesi Rum asıllı Gülçiçek Hatun'dan doğan Yıldırımın adı babaannesinin babası Türkmenler'in Ede-Balı diye andığı Ebâ Yezîd'in adından gelir. Eşleri: Devlet Hatun, Hafsa Hatun, Sultan Hatun, Despina Hatun, DEvletşah Hatun'dur.

Osmanlu İmparatorluğunun Fetret Dönemi Padişahları (1402-1413)

Bu 11 yıl içinde that kavgalarından dolayı Osmanlı Beyini seçememiş ve bu döneme fetret devri denilmiştir.

Mehmed Çelebi - I. Mehmed (1413-1421)

Mehmed Çelebi - I. Mehmed (1413-1421)
Yıldırım Bayezit'in Devlet Hatun'dan doğan oğlu olan I.Memed, uzun süren taht karışıklığından ortaya çıkan 5. Osmanlı Padişahıdır. Yay yapma özellikle yayın tutturulduğu ve çekildiği sert ipten kiriş yapma sanatını öğrenmiş olması, gençliğinde güreşçilik yapması onun birkaç özelliğinden biridir.

II. Murat (1421-1451)

II. Murat (1421-1451)
Tarihte tahta iki defa çıkmış ilk Osmanlı padişahıdır. I.Mehmed'in oğludu fakat kaynaklarda annesine dair kesin bir bilgi yoktur, çeşitli rivayetler vardır. Babası I. Mehmed çocuk yaşlarında olan küçük oğulları Mustafa, Yusuf ve Mahmud'un ağabeyleri yeni Sultan II. Murad tarafından "siyaset" icabı öldürülmelerini önlemek için onların Konstantinopolis'te Bizans İmparatoru II. Manuil'in koruması altında yaşamaları için imparatorla anlaşma yapmıştı.

Osmanlı İmparatorluğu Yükselme Devri Padişahları Listesi

Herkesin merak ettiği ve gücünün doruklarından olan Osmanlı Devleti'nin İmparatorluk olma yolunda attığı en büyük adımların dönemi.

Fatih Sultan Mehmed (1444-1481)

Fatih Sultan Mehmed (1444-1481)
Yükselme devrinin ve tüm zamanların en çok konuşulan padişahı Fatih Sultan Mehmed. Tahta geçme süreci oldukça sancılı olan ismin, 21 yaşında İstanbul'u Osmanlı topraklarına katması Beylikten, koca bir Devlete dönmesine yetti. Yurt dışında Grand Turco (Büyük Türk) olarak anılan isim, Osmanlı'nın 7. padişahıdır. Fatih, İslam peygamberi Muhammed'in "Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Onu fethedecek komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur." hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde "kahraman" olarak kabul edilmektedir. Babası II:Murad ve onun eşi (annesi) Şehzade Hatun'un oğludur. Eşleri: Çiçek Hatun, Hatice Hatun, Sitti Mükrime Hatun ve 1.Gülbahar Hatun.

II.Beyazıt (1481-1512)

II.Beyazıt (1481-1512)
II. Bâyezîd veya II. Beyazıt, ayrıca bilinen adıyla Sultân Bayezid-î Velî. Osmanlı İmparatorluğunun 8. padişahı olan ismin babası Büyük Türk lakaplı Fatih Sultan Mehmed ve annesi Sitti Mükrime Hatun'dur. Osmanlı İmparatorluğuna 511.000km2 toprak Asya'da, Avrupa'da ise 1.700.000km2 alan kazandıran padişahıdır. Eşleri: Nigâr Hatun, Şirin Hatun, Bülbül Hatun, I.Ayşe Hâtûn, Gülruh Hatun, Hüsnüşah Hatun, Gülfem Hatun, II. Gülbahar Hatun, Ferahşad Hatun, Muhterem Hânım'dır.

Yavuz Sultan Selim - I. Selim (1512-1520)

Yavuz Sultan Selim - I. Selim (1512-1520)
9. Osmanlı padişahı ve 88. İslam halifesi olması bakımından önemli padişahlardan biridir. Türk İslam tarihinde ondan Hâdim'ul-Harameyn'uş-Şerifeyn (Mekke ve Medine'nin Hizmetkârı) diye bahsedilir. Babası II: Bayezid ve annesi Gülbahar Hatundur. 8 yıl gibi kısa bir sürede Avrupa'ya, Asya'ya ve Afrika'ya yaptığı seferlerle topraklarımızı 2 katına çıkarmıştır. Devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat Yolu'nu ele geçiren Osmanlı, bu sayede doğu ticaret yollarını tamamen kontrolü altına almıştır. Eşleri: Ayşe Hafsa Sultan, II. Ayşe Hâtûn'dur.

Kanuni Sultan Süleyman - I. Süleyman (1520-1566)

Kanuni Sultan Süleyman - I. Süleyman (1520-1566)
En medyatik padişahlarımızdan Hürrem'in biricik aşkı ve Osmanlı İmparatorluğunun 9., İslam'ın 89. Halifesi Kanuni Sultan Süleyman. Batı ona Muhteşem Süleyman, doğu ise adaletli yönetimi için ona Kanuni Sultan Süleyman diyordu. 46 yıl boyunca, 13 sefere çıkan, saltanatının 10yıl 1 ay süresini savaşlarda geçirmiştir. İmparatorluğun en süre padişahlık yapan ismi olan Kanuni, aynı zamanda en çok sefer yapan padişahıdır. Zaten kendisi aynı zamanda yükselme devrinin son padişahıdır. Eşleri: Hürrem Sultan, Mahidevran Sultan, Gülfem Hatun, Fülane Hatun'dur.

Osmanlı İmparatorluğu Duraklama Devri Padişahları Listesi

İlerleme ve büyüme kaydedilmemesi bakımından dönemin adı duraklama devridir. Kanuni zamanında Viyana kuşatmasında ölmesi sonucunda başlar.

II. Selim (1566-1574)

II. Selim (1566-1574)
II. Selim Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğludur. Osmanlı İmparatorluğunun 11. Padişahı olan Sarı Selim, aynı zamanda 90. İslam Halifesidir. Kardeşi Beyazid'e karşı kazandığı savaşı, babasınında desteğini alarak tahta geçmiştir. Eşleri: Nurbanu Sultan'dır. Onun dönemi için en önemli bilgi ise Mimar Sinan'a Edirne Selimiye Camii'yi yaptırmasıdır.

III. Murat (1574-1595)

III. Murat (1574-1595)
III. Murat, bir başka adıyla Muradi. İslam Halifeliği onun zamanında da devam etti. Osmanlı imparatorluğunun 12. padişahı olan isim aynı zamanda 91. İslam hilfesidir. II. Selim'in Nurbanu Sultan'dan olan en büyük oğlu ve varisidir. İyi bir eğitim hayatı olan padişahın, Arapça ve Farsça bildiği bilinmektedir.

III. Mehmet (1595-1603)

III. Mehmet (1595-1603)
Divan edebiyatında ona Adli diye hitap edilir. 13. Osmanlı padişahı olan isim aynı zamanda İslam halifesidir. Tahta çıktığı ayndan itibaren toprakları genişletmeği düşünmüş ve I.Süleyman'dan sonra sefere çıkan ilk padişahtır. Eşleri: Halime Sultan ve Handa Sultan'dır.

I. Ahmet (1603-1617)

I. Ahmet (1603-1617)
14. Osmanlı padişahı ve 93. İslam Halifesi olan I.Ahmet, Sultan III. Mehmed ve Handan Valide Sultan'ın oğludur. Sancağa gitmeyip tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Kendisinden önce Selim, Cihangir ve Mahmud isminde üç ağabeyi daha olan Şehzade Ahmed ve ikinci eş durumunda olan annesi Handan Sultan bir güçsüz konumdaydılar. Fakat Şehzade Selim ve Şehzade Cihangir'in erken ölümü ile Şehzade Mahmud en büyük şehzade olarak Veliaht ilan edildi.

I. Mustafa (1617-1618)

I. Mustafa (1617-1618)
15. Osmanlı padişahı ve 94. İslam halifesi olan ismin hakkında bilinen en ilginç bilgi akli dengesinin bozuk olmasıdır. Buna rağmen tahta 2 yıl geçirmiştir. Psikolojik rahatsızlığının zamanla geçeceğini savunanların ısrarıyla padişah yapıldı. Her ne kadar sonradan geçileceği iddia edilse de geçmedi ve ölümüyle sonuçlanan ayaklanma sonucu hayatını kaybetti.

II. Osman (1617-1622)

II. Osman (1617-1622)
II. Osman nam-ı diğer Genç Osman! Divan edebiyatındaki ismi ile Farisî, tahttan indirildikten sonraki adıyla Osman Çelebi; 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesidir. II. Osman, Fatih Sultan Mehmed devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından, Şeyhülislam Es'ad Efendinin ve Pertev Paşa'nın kızları ile evlendi. Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış önemli bir değişiklik oldu. Kendisine planlarını uygulayacak bir sadrazam bulamadı.

IV. Murat (1623-1640)

IV. Murat (1623-1640)
Duraklama devrinin en başarılı padişahlarından olan IV. Murat, Revan ve Bağdat seferlerini yapan padişahtır. 17. Osmanlı Padişahı ve 96. İslam halifesi olan isim, İstanbul'da, Sultan I. Ahmed'in ve Kösem Sultan'ın oğlu olarak dünyaya geldi. 11 yaşında tahta geçen isim, Ebu Eyyûb el-Ensarî Türbesi’nde Aziz Mahmud Hüdayi’nin elinden kılıç kuşanan IV. Murad, tahta çıktığında sünnetsiz olduğu için cülûsunun 5. günü sünnet edildi.

I. İbrahim (1640-1648)

I. İbrahim (1640-1648)
I. İbrahim 5 Kasım 1615 tarihinde doğdu. Babası Osmanlı Padışahı I. Ahmed, annesi Kösem Sultan'dır. 18. Osmanlı padişahı ve 97. İslam halifesidir. IV. Murad'ın ölümü üzerine 25 yaşında ve 18. padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeliğinde çok sıkı bir saray hayatı yaşamış, hatta 2 yaşında kodes'e bile atılmıştır. Erkek kardeşleri IV. Murad tarafından öldürtülmüş olduğundan korku içinde büyümüştü.

IV. Mehmed (1648-1687)

IV. Mehmed (1648-1687)
19. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesidir. Padişah İbrahim'in annesi Turhan Sultan'dan olan oğludur. Tahta 7 yaşında geçen isim, Osmanlı tarihinde en genç yaşta tahta geçen isim olarak tarihe geçti. Döneminde mimari alanda birçok faaliyet gerçekleştirildi. İnşaatı 60 yılda bitirilemeyen Yeni Camii ve Külliyesi tamamlandı. 1658-1680 yılları arasında Rumeli ve Anadolu hisarları tamir edildi. Mısır Çarşısı, Hünkar Kasrı, Köprülü Külliyesi, Safranbolu Köprülü Mehmed Paşa Camii, Vezirköprü Fazıl Ahmed Paşa Külliyesi, İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii ve Kervansarayı inşa edildi.

II. Süleyman (1687-1691)

II. Süleyman (1687-1691)
20. Osmanlı padişahı ve 99. İslam halifesidir. Şehzadeliğinde iyi bir tahsil gördü. Kardeşi Sultan IV. Mehmed Han zamanında sarayda hususi hocalardan ders aldı. Hayatının kırk yılını bir dairede hapis geçiren Sultan II. Süleyman, IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi üzerine, 8 Kasım 1687'de Osmanlı sultanı oldu. II. Süleyman, Osmanlı tarihinde en uzun süre veliaht olarak bekleyen padişahtır ve tahta geçirileceği zaman buna inanmamış, öldürüleceğini zannederek muhafızlara direnmiştir.

II. Ahmet (1691-1695)

II. Ahmet (1691-1695)
21. Osmanlı padişahı ve 100. İslam halifesidir. Sultan İbrahim Han'ın üçüncü oğludur ve Annesi Hatice Muazzez Sultan'dır. Arapça ve Farsça'yı mükemmel bir şekilde öğrendi. Kardeşi II. Süleyman'ın dört yıllık saltanatı sırasında sarayda kafes hayatı yaşadı. 21 Haziran 1691'de tahta çıktığı zaman 48 yaşındaydı.

II. Mustafa (1695-1703)

II. Mustafa (1695-1703)
Lâkabı Gazi, Divan Edebiyatı'ndaki adı İkbâlî; 22. Osmanlı padişahı ve 101. İslam halifesidir. Babası Sultan IV. Mehmed, annesi Emetullah Râbi'a Gülnûş Sultan'dır. Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Osmanlı padişahları arasında sefere çıkan son padişahtır.

Osmanlı İmparatorluğu Gerileme Devri Padişahları Listesi

Osmanlı İmparatorluğunun toprak kaybetmeye ve gücünün artık kaybolduğu yıllara verilen genel addır. Bu dönemde görev almış padişahların listesini paylaşacağız.

III. Ahmet (1703-1730)

III. Ahmet (1703-1730)
II. Mustafa'nın Karlofça anlatşmasını imzalaması ile başlayan dönemden sonra devletin başına gelen III. Ahmet, 23. Osmanlı padişahı 102. İslam halifesidir. En çok bilinene devrin yani Lale devrininde mimarıdır. Babası Sultan IV. Mehmed, annesi Emetullah Râbia Gülnûş Sultan'dır. Sultan II. Mustafa'nın öz kardeşi olan Sultan III. Ahmed, iyi bir tahsil ve terbiye görmüş, ünlü hocalardan dersler almıştı.

I. Mahmut (1730-1754)

I. Mahmut (1730-1754)
I. Mahmut, Lale Devri'nde (1718-1730) büyük bir hız kazanan Osmanlı reform hareketinin Patrona Halil İsyanı ile kesintiye uğradığı bir siyasi ortamda tahta geçti. Amcası III. Ahmed'in başlattığı reform politikasını daha çekingen bir üslupla da olsa sürdürmeye gayret etti.

III. Osman (1754-1757)

III. Osman (1754-1757)
25. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesidir. II. Mustafa'nın (1664-1703) oğlu ve I. Mahmud'un (1730-1754) kardeşidir. Annesi kökeni bilinmeyen Şehsuvar Sultan'dır. İstanbul'da mimari çalışmalara devam edilmiş, I. Mahmut döneminde yapılmaya başlanan Nuruosmaniye Camii tamamlanmıştır. Bunun dışında Üsküdar'da İhsaniye Camii ve İhsaniye Mescidi'ni yaptırdı.

III. Mustafa (1757-1774)

III. Mustafa (1757-1774)
26. Osmanlı padişahı ve 105. İslam halifesi. Başa geçtikten sonra sadrazam Koca Ragıp Paşa'yı görevde bıraktı. Malî durumu düzeltmek için sarayın giderlerini azalttı ve yolsuzlukların üzerine gitti ancak başarılı olamadı.

I. Abdülhamit (1774-1789)

I. Abdülhamit (1774-1789)
27. Osmanlı padişahı ve 106. İslam halifesidir. III. Ahmet'in oğlu ve III. Mustafa'nın kardeşidir. Sultan I. Abdülhamid, siyasi ve askeri ıslahatlara girişti. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bilinen okulu, Yeniçeri ocağına ve donanmaya yeni bir çehre kazandırmaya çalıştı. Yeniçerilerin sayımını yaptırdı ve gereksiz yere fazla para alanları tespit ettirdi. Bu faaliyetleri yürüten Sadrazam Halil Hamit Paşa, menfaati bozulanlar tarafından padişaha şikayet edildi.

III. Selim (1789-1807)

III. Selim (1789-1807)
III. Selim, divan edebiyatındaki mahlasıyla İlhami, 28. Osmanlı padişahı ve 107. İslam halifesidir. III. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde babası III. Mustafa'nın saltanatı döneminde dünyaya geldi. Babası 1774 yılında öldüğünde sadece 13 yaşında olduğu için amcası I. Abdülhamid tahta çıktı.

IV. Mustafa (1807-1808)

IV. Mustafa (1807-1808)
29. Osmanlı padişahı ve 108. İslam halifesidir. Babası I. Abdülhamid annesi Ayşe Seniyeperver Sultan'dır.[1][3] Bazı kaynaklarda annesinin Nükhet-Sedâ Sultan olduğu iddia edilir. Kendisinin oldukça hırslı ve hırçın bir padişah olduğu bilinir. Babası I. Abdülhamit öldüğünde 10 yaşındaydı ve 3.Selim tarafından kollanarak sarayda rahatça yaşadı. Yaşanan ayaklanmalar sonucu Selim tahtan olunca onun yerine geçerek 14 ay süren bir padişahlık dönemi oldu. III: Selim'in kurduğu Nizam-ı Cedit'i kaldırmıştır.

II. .Mahmut (1808-1839)

II. .Mahmut (1808-1839)
30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan İbrahim'den sonra Osmanlı Hanedanı'nın üçüncü ve son soy atasıdır. Son altı Osmanlı padişahından ikisi onun oğlu dördü ise torunudur. Tahta kaldığı 31 yıl boyunca siyasi açıdan bir çok sancılı bir süreç geçirmiş olmasına rağmen uzun süre tahtını korumayı başarmıştır. Balkanlarda imparatorluğun dağılma sürecini başlatan Sırp ve Yunan isyanları, Rus, İngiliz ve Fransız donanmalarının Navarin'de Osmanlı donanmasını imha etmesi ve asi ilan ettiği Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ordularının Suriye ve Anadolu'yu geçerek Kütahya'ya kadar gelmeleri gibi olaylar ile karşı karşıya kalan Sultan II. Mahmud, bir diğer taraftan gerçekleştirdiği reformlarla imparatorluğun çehresini değiştirerek Osmanlı modernleşmesinin temellerini atmış, ölümünden dört ay sonra ilan edilen Tanzimat Fermanı'na giden yolun hazırlayıcısı olmuştur.

Abdülmecit (1839-1861)

Abdülmecit (1839-1861)
via Vikipedi
31. Osmanlı padişahı ve 110. İslam halifesidir. II. Mahmud'un Bezmialem Sultan'dan olan oğludur. Döneminde Tanzimat Fermanı'nı ilan ettirmesiyle meşhurdur. Osmanlı Devleti'nin son dört padişahının babası olup, en çok sayıda oğlu padişahlık yapan, Osmanlı Padişahı olan Abdülmecid, babası gibi tüberküloza yakalanmıştı. Ihlamur Kasrı'nda öldüğünde 38 yaşındaydı. Fatih'te, Sultan Selim semtinde, Yavuz Selim Camii Haziresi'nde, Sultan Abdülmecid Türbesi'ne defnedildi.

Abdülaziz (1861-1871)

Abdülaziz (1861-1871)
32. Osmanlı padişahı ve 111. İslam halifesidir. II. Mahmud ve Pertevniyal Sultan'ın oğlu, Abdülmecid'in kardeşidir. Abdülaziz 25 Haziran 1861 tarihinde kardeşinin ölümü üzerine, 31 yaşında iken tahta geçmiştir. Tahttan indirilip öldürülen son padişahtır.

V. Murat (1876)

V. Murat (1876)
via Vikipedi
33. Osmanlı padişahı ve 112. İslam halifesidir.

Babası Sultan Abdülmecit, annesi Megrel (Gürcü) asıllı Şevkefza Kadın Efendi'dir. Önceki Osmanlı padişahı Abdülaziz'in yeğeni ve sonraki Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in ağabeyidir. Sultan Abdülaziz'in bir saray darbesi sonucu tahttan indirilişinden sonra onun yerine tahta geçmiş, 93 gün boyunca tahtta kaldıktan sonra akli dengesinin bozulduğu gerekçe gösterilerek 31 Ağustos 1876'da padişahlık makamından indirilmiştir.

Osmanlı tarihi boyunca en az süre yönetimde kalmış olan padişahtır. Tahttan indirildikten sonra birçok siyasi grup tarafından yeniden yönetime getirilmeye çalışılmış olmasına rağmen, bu girişimlerin hiçbiri başarılı olmamıştır.
via Vikipedi
Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah. Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı; başta Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 Harbi'ne tanıklık etti. 31 Ağustos 1876'da tahta çıktı ve 1908 Jön Türk Devrimi'nden kısa bir süre sonra 27 Nisan 1909'da tahttan indirilene kadar ülkeyi yönetti. Meşrutiyet yanlısı Genç Osmanlılar ile yaptığı anlaşma sonucunda 23 Aralık 1876'da ilk Osmanlı anayasasını ilan etti ve böylece ülkenin demokratikleşme sürecini destekleyeceği izlenimini verdi. Ancak kısa bir süre sonra meclis ile yaşadığı anlaşmazlıkları öne sürerek 1878'de hem anayasayı rafa kaldırdı hem meclisi kapattı. Meclisi kapattıktan sonra gücünü pekiştirerek mutlak hakimiyetini başlattı.

V. Mehmet Reşat (1909-1918)

V. Mehmet Reşat (1909-1918)
via Vikipedi
II. Mahmud'un torunudur. 18 oğlu ve 24 kızı olan Sultan Abdülmecid'in yaş sırasına göre üçüncü oğluydu. Annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. Eski Çırağan Sarayı'nda doğdu. Annesi Gülcemal Kadın Efendi veremden öldüğü zaman Mehmed Reşat 7 yaşındaydı. Çocukluğu, padişah olan babasının yanında geçti. Eğitimine fazla önem verilmedi. Babası ve amcası Sultan Abdülaziz saltanat yıllarında özgür ve rahat bir şehzadelik yaptı.

VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922)

VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922)
via Vikipedi
Vahîdüddîn, Mehmed-i Sadis; 14 Ocak 1861, İstanbul - 16 Mayıs 1926, San Remo), Osmanlı İmparatorluğu'nun 36. ve son sultanı ve 115. İslam halifesidir. Sultan Vahdettin'den sonra padişahlık kaldırılmış, fakat İslam Halifeliği saltanatı Abdülmecid tarafından devam ettirilmiştir. Türbesi Türkiye'de olmayan tek Osmanlı padişahıdır.
İçeriğimizi beğendiyseniz En iyi Osmanlı Padişahları yazımızı da beğenebilirsiniz
Bunları da beğenebilirsiniz