Türkçe
Giriş Kayıt Ol

İstanbul'un Fethi

tarihinde gönderildi - tarihinde güncellendi
İstanbul'un Fethi hiç şüphesiz dünya tarihindeki en önemli olaylardan biridir. Bir çağı kapatıp bir çağı açan, dünyanın en köklü imparatorluklarından birini tarih sahnesinden silen, Osmanlı devletini en parlak dönemine taşıyan İstanbul'un Fethini öncesiyle sonrasıyla anlatacağız bu yazımızda buyurun başlayalım.

İstanbul Uzun Yıllar Fethedilmeye Çalışıldı

İstanbul Uzun Yıllar Fethedilmeye Çalışıldı
Osmanlı İmparatorluğu İstanbul'u fethetmek ve bizans imparatorluğuna son vermek için yarım düzine sefere kalkışmıştır fakat bu kuşatmalar Haçlı seferleri, iç savaşlar, isyanlar ve Timur istilası yüzünden hep yarıda kesilmiştir.

Buna rağmen Osmanlılar 15. Yüzyılın ortalarında siyasal birliklerini sağladılar ve sonunda kararlı bir yapıyı ve asayişi sağladılar. Bu durum bir sonraki İstanbul kuşatmasını kaçınılmaz hale getirdi. 1444’de Sultan 2. Murat, Avrupalı haçlıları Varna savaşında yendi.

Polonya ve Macaristan kralı Vladislav savaş sırasında öldürüldü ve bu kuvvetli Orta Avrupa devletlerini bir krize sürükledi. Buna rağmen Osmanlı İmparatorluğu Arnavut beyi İskender Bey ve Transilvanya voyvodası John Hunyadi'nin direnci ile karşılaştı. Papaya ve Avrupa krallarına başka bir haçlı seferi için sayısız mektup gönderildi fakat kimse istekli değildi yaptıkları sadece Balkanlardaki savunması az Osmanlı topraklarını yağmalamakla sınırlıydı.

İskender Bey Arnavut Tarihine Adını Yazdırmış Bir İsim

İskender Bey Arnavut Tarihine Adını Yazdırmış Bir İsim
İskender Bey eskiden bir Osmanlı beyiydi. Murat İskender Bey’i cezalandırmak için üç keşif ordusu gönderdi fakat üç ordu da sayısı daha az olan Arnavut kuvvetleri tarafından pusuya düşürüldü. Bu arada sultan’ın başı imparatorluktaki küçük çaplı isyanlar ve 1446’daki Mora Despotluğuna karşı yürütülen seferle meşguldü.

Yunanistan’daki seferde Murat Mora hükümdarını ve gelecekte Bizans imparatoru olacak 11. Konstantin’i vergi ödemesi ve bağlı devlet olma konusunda zorladı ve başarılı oldu.

Şimdi İskender Bey’e saldırma sırasıydı. Murat 1448'de Svetigrad muharebesinde küçük bir zafer elde etti. İskender Bey’in komutasındaki gerilla kuvvetlerini takip etmek imkansızdı sınıra birkaç garnizon yerleştirildikten sonra Murat Edirne'ye döndü. Bu arada Hunyadi başka bir haçlı seferi için hazırlık yapıyordu. 1448 Eylül’ünün sonunda 30 bin kişilik güçlü bir ordu topladı ve yeni bir sefere başladı.

Hunyadi'nin Haçlı Seferi Durduruluyor

Hunyadi'nin Haçlı Seferi Durduruluyor
Hunyadi Sırp despotu Durad Brankovic’in sefere katılmasını umuyordu. Durad sonrasında Osmanlıya katıldı ancak Osmanlı birlikleri uzakta olduğu için Durad’ın Sırp toprakları yağmalandı. Murat o bölgede olanlardan haberdardı ve bu yüzden askerlerini İskender Bey’in kuvvetlerinin Hunyadi’ye katılmasını önlemek amacıyla ilerletti.

Sonraki olaylar kesin değil fakat görünüyor ki Ekim'de Hunyadi İskender Bey'i beklemek üzere Kosova'ya gitti. İskender Bey ve Hunyadi’nin birlikleri hiç birleşemedi  bazı kaynaklar bu durumu Durad’ın engellediğini iddia etselerde aslında Osmanlı garnizonu tarafından engellendiler.

Eski Zaferlerin Yaşandığı Topraklarda Yeni Zaferler

Eski Zaferlerin Yaşandığı Topraklarda Yeni Zaferler
Devam eden süreçte 17 Ekim’de Sultan 50.000 kişilik ordusuyla Lazar ve 2. Murat arasında gerçekleşmiş Kosova Savaşının olduğu yere vardı. Ertesi gün sabah Macarlar, Lehler, Balkanlılar ve Moldovyalılar zırhlı birlikleriyle sınır boyunca Osmanlı ordusuna saldırdılar.
İlk başlardaki başarılarına rağmen geri püskürtüldüler. Hunyadi akşam hafif süvarileriyle Osmanlı kanatlarına saldırmayı denedi fakat Osmanlı hafif süvarileri yollarını kesip Haçlıları geri püskürttü. İkinci günde Murat askerlerine geri çekilmeyi emretti ve bu Hunyadi'yi şaşırttı.

Hunyadi'nin Birlikleri Osmanlı merkezine saldırdı ve hafif piyadeleri geri püskürtmeyi başardı. Buna rağmen Yeniçeriler sultanın mevzilerinde haçlıları durdurdular tam bu noktada Osmanlı süvarileri savaşa geri döndü ve Hunyadi'nin kuvvetlerini çembere aldı.

Haçlı ordusunun lideri kaçmayı başardı fakat birliklerinin yarısından fazlasını kaybetti bu arada Osmanlı sadece 5 bin kişi kaybetmişti Kosova Savaşı Balkan topraklarında yaşayanların kaderlerini bir kaç yüzyıl boyunca belirledi. Sonraki yıllarda İskender Bey Osmanlıya direnmeye devam etti ve  Kendi üzerine yapılan bir kaç sefer daha başarıyla ulaşmadı. Yine de Osmanlıların bölgedeki hakimiyeti sayesinde İstanbul yolu artık açıktı.

Kutlu Fetih'in Mimarı Tahta Çıkıyor

Kutlu Fetih'in Mimarı Tahta Çıkıyor
2. Murat vefat edince oğlu 2. Mehmet 1451'de tahta oturdu. Tek hedefi Bizans başkentini fethetmekti İstanbul bir zamanlar olduğu gibi değildi. Toplam nüfusu 50 bin ile 100 bin arasındaydı surlar arkasındaki topraklar boştu savunmaya hazır değildi hatta tarım için kullanılıyordu.

Bizans İmparatoru 11. Konstantin artık sahil boyunca küçük bir bölgeyi kontrol ediyordu ve Osmanlıya vergi ödemek zorundaydı. 

Mehmet saldırmayacaklarından emin olmak için Venedik, Cenova ve Macaristan ile anlaşmalar yaptı. Karaman isyanı çıkınca bölgede gücünü sağlamlaştırmak için Anadolu'ya geçti 11. Konstantin vergi anlaşmasının bitmesini umuyordu. Mehmet'in kuzeni Orhan'ı tahta çıkması için kışkırtmakla tehdit etti.

Bu Mehmet'e önceki anlaşmayı feshetmek için bir sebep oldu Osmanlı savaş hazırlıklarına başladı. 1452 Nisan’ında Sultan Rumeli Hisarı adında bir hisar yapılmasını emretti. Boğazın kuzeyinde bulunan bu hisar Karadenizden deniz yoluyla gelebilecek yardımları önleyecekti.

Ağustos sonunda hisar tamamlandı Konstantin'in yandaşlarını şehre çağırmak erzak depolamak ve Avrupa'dan yardım dilenmek dışında başka seçeneği yoktu. Sadece bir Venedik filosu ve Giovanni Giustiniani tarafından yönetilen bin paralı asker yardım için geldi.

Bizans İmparatorluğu'nun Son İmparatoru Yalnız Kalıyor

Bizans İmparatorluğu'nun Son İmparatoru Yalnız Kalıyor
Çoğu Hristiyan hükümdar yardım etmeyi reddetti. Osmanlı'nın Mehmet'in komutasında 100 binden fazla birlik, 69 top, 126 gemi vardı. Karşılarında 7 bin profesyonel Bizanslı onunla birlikte Orhan'ın komutasında 500 Osmanlı, bir düzine top ile 26 gemi ayrıca otuz bin kişilik savaşa zorlanmış şehir sakini vardı.

Bizans ve İtalyan gemileri rakiplerine göre daha iyiydi fakat silahları daha eskiydi Osmanlı toplarından biri özellikle büyüktü ve bu top kuşatmada simgesel bir rol oynayacaktı.

Duvarların her bölümü bir İtalyan komutan tarafından yönetilecekti Giustiniani liderleriydi. Bu durumda Konstantin ve muhafızları Bukoleon sarayında yedekteydiler. Savunmacılar duvarı tamir ettiler ve deniz üzerinden gelecek Osmanlı saldırısını önlemek için girişe zincir çektiler.

Osmanlı ordusunun öncü birlikleri İstanbul'un duvarlarına 1 Nisan 1453'te varıp kamp kurdular varıp sonraki gün kamp kurdular  Sultan 5 Nisan Günü şehre vardı ve kuşatma hazırlıklarına başladı. Ayın 6’sında devasa Osmanlı topları yerleştirildi ve Theodosian duvarlarını bombalamaya başladılar toplar o kadar büyüktü ki yeniden yüklenmesi üç saat alıyordu üstelikte etkileri beklenenden azdı.

Şahi Topu İnfilak Ediyor

Şahi Topu İnfilak Ediyor
Bu arada Bizanslılar duvarları tamir edebiliyordu. 7’sinde Sultan hafif piyadelerine ve yakın menzilli savaşçılarına duvara saldırı emri verdi fakat savunmacılar kolaylıkla Osmanlıları geri püskürttü. O sırada Osmanlının en büyük topları bir kaza sebebiyle infilak etti. Küçük olanlar ise surlara çok zarar veremiyordu.

Bizanslılar ayın 8’inde ve 9’unda taarruz etti fakat pek etkili sonuç alamadılar. Osmanlılar 11’inde duvarları tekrar bombalamaya başladılar ve bu bombardıman kuşatma bitene kadar devam etti.

Sultan Gemileri Karadan Yürütüyor!

Sultan Gemileri Karadan Yürütüyor!
17’sinde ve 18’inde Osmanlılar gece taarruzu yapmaya çalıştılar fakat savunmacılar dayandı. Suda ise Osmanlı bir türlü Haliç’teki zinciri geçip Haliç'e giremiyordu Karşıda ise bir kaç Venedik gemisi vardılar ve 20 Nisan'da savunmaya katıldılar.

Sultan yeni bir strateji uygulamalıydı Meşhur olarak Cenova kolonisi Pera üzerinden gemileri karadan yürüttü. 28 Nisan'da gemiler zincirin arkasından Haliç'e indirildi Konstantin bu tehditten hızlıca kurtulmak için Rum ateşi (Grejuva) Gemilerini gönderdi fakat mağlup oldular.

Bundan sonra Konstantin ordusunun bir kısmını kuzey duvarlarında tutması gerekiyordu bu da geri kalan yerlerin savunma gücünü azalttı bazı Bizans topları o bölgeye yerleştirildi fakat müttefik gemilerini savunamadılar limanlara dönmek zorunda kaldılar ve bu gemilerin tayfaları da savunmaya katıldı.

Şehrin Kapıları Aralanıyor

Şehrin Kapıları Aralanıyor
6 Mayıs Günü Osmanlı topları St. Romanus Kapısını yıkmayı başardılar gece boyunca neredeyse savunmayı yaracaklardı fakat Giustiniani geldi ve onları geri püskürttü 11’inde ise Kaligaria Kapısı zarar görmüştü .

Osmanlı birlikleri Bukoleon Sarayına doğru ilerlediler fakat İmparator saldırıyı geri püskürttü. Osmanlı Sultanı 29’unda genel taarruza geçti ağır bir bombardımanın ardından hafif piyade saldırısı başladı. Sayısal avantajlarına rağmen duvarları Giustiniani'den alamadılar.

Mehmet'in topları St. Romanus kapısının etrafındaki bazı kapıları yok etti ve üç bin yeniçeri bu bölgelere saldırmak için gönderildi. Bizanslılar akın bölgelerini bir kez daha savunabildiler fakat yeniçeriler kalelerden birini alıp Osmanlı bayrağını diktiler. 

Bu anda şehri o ana kadar büyük bir gayretle savunan Giustiniani ağır yaralıydı ve savaş alanından uzaklaştırıldı bu savunmacıların moralini yerle bir etti. 

Üstüne birde birkaç yüz yeniçeri St. Romanus Kapısından  şehre girince Bizans savunması çöktü bazı vatandaşlar ve savunmacılar gemilere bindiler ve şehri terk ettiler.

Fatih Sultan Mehmet Bir Çağı Kapatıyor

Fatih Sultan Mehmet Bir Çağı Kapatıyor
Bu anda bazı kaynaklara imparator ve muhafızları St. Romanus Kapısının yanında umutsuz bir karşı saldırı yaptı ama öldürüldü ve böylelikle son Roma imparatoru imparatorluğuyla beraber düştü.

İstanbul'un düşmesi Orta Çağ’ı kapatan ve sonraki çağ olan Rönesans'ı alevlendiren keşif ve koloni çağını başlatan ayrıca Osmanlı ve Avrupalı güçer arasında yüzyıllar süren savaşların nedeni oldu...
Bunları da beğenebilirsiniz