Türkçe
Giriş Kayıt Ol

IQ Testi Nedir? Bu Test İle Zeka Becerilerini Ölçümlemek Doğru Mu?

tarihinde gönderildi
Her anne baba çocuğun aslında zeki olduğunu iddia eder. Ortalama bir insan zekası 90-109 seviyesindedir. IQ testi insanın zeki katsayısını ölçme amaçlı birkaç farklı standartlaşmış testlerden alınan cevaplara göre değerlendirir. İnsanın görsel ve düşünsel zekasını ölçmek için yapılmaktadır.

Bu sebeple, beynin geleceğimizi etkileyen en önemli organımız olduğunu söylersek yanlış olmaz. Ayrıca beynin bu denli önemli olmasının yanı sıra hala gizemini koruyan ve araştırmaya çok müsait bir organ olduğunu da söylemeden geçemiyoruz. 

Zeka, yani beyin zaman ve egzersiz yolu ile geliştirilebilen bir organdır. Bu yüzden ailelerin acele ile bu testi yaptırmalarından ziyade, zamanla çocuklarının gelişmi için doğru yönlendirmesi daha doğru olacaktır.
Ama dünyada kimi insanlar var ki, bu insanların problem çözme kabiliyetleri diğerlerine göre biraz daha fazla. Bunu da şimdilik IQ testi isimli araçla buluyoruz. Örnek verecek olursak Albert Einstein bunun en yegane örneğidir.
IQ testi doğuştan gelen ve sabit bir olgu değildir. Aslında uzmanlar bu olayı vücut geliştirme sporuna ilgisi olanların yaşantısına benzetiyor. Beynin uzun süreli disiplinli çalışması ile kendinizi geliştirebilirsiniz diye yorumluyorlar. Ne kadar çok sağlıklı beslenip, antrenman yaparsak o kadar çok kasımız olur gibi.
Fakat şunu uzmanlara bırakmadan söyleyelim, IQ testinizin yüksek çıkması için  belirli bir birikiminizin de olması gereklidir. Bunlar çevresel faktörlerden oluşan nedenlerdir aslında. IQ testi sözel ve matematik zekayı değerlendirir ve sorulan sorular da tamamen kişinin bu yeteneklerinin anlaşılması için yapılır.
Bu yetenekleri öne çıkaracak bazı kritik bilgiler vardır. Örneğin yapılan araştırmalarda bulunan en önemli bilgi aile içi dialoğun insan gelişimi açısından önemidir. Yapılan dialogların miktarı, kalitesi kişinin sözel gelişimi açısından çok etkilidir. Ailelerin çocuklarıyla küçük yaşlarından itibaren olan dialogları, yapılan bilgi ve kültür alışverişi çocukların gelişiminde büyük rol oynar.
11 yaşından önce elde edilen sonuçlar uzmanlara göre çok da anlamlı bir sonuç vermemekte. Bunun nedeni ise görsel ve işitsel zekanın daha bu yaşlarda yeni yeni oturması olarak belirtiliyor. Yapılan araştırmada 3-10 yaş arasında %65 oranında değişkenliğe rastlanmış ve bunun nedeni olarak beynin gelişimini henüz tamamlamadığı saptanmıştır.
Yapılan her IQ testi geçerli değildir, yani “küçük yaşlarda olan çocuklara yaptık düşük çıktı bu çocuk salak!” anlamı taşımıyor. Testin yapıldığı günlerde kişinin kendini iyi hissetmesi, testi yapan kişiyle iletişiminin iyi olması gibi etkenlerden kurtulmak için 2 hatta 3 defa yapılabilmesi isteniyor.
IQ skorunun amacı çocuğa “üstün”, “parlak” ya da “ümitsiz” etiketini yapıştırabilmek değil. Amaç, var olan bir sıkıntı ya da potansiyeli tespit etmek ve diğer araçlar ve bilgi kaynaklarından yola çıkarak çocuğa göre bir eğitim programı tasarlamak olmalı. Çocuk akademik, duygusal ve sosyal bir sorun yaşamıyorsa, uyum problemi yoksa, bir programa girişte test sonucu zorunlu değilse, testin yapılmasının da bir gereği yok.

O yüzden burada sorumluluk biraz da ailelerde ve büyüklerde
Bunları da beğenebilirsiniz