Türkçe
Giriş Kayıt Ol

İkinci İnönü Savaşı Ve Kütahya - Eskişehir Savaşları

tarihinde gönderildi - tarihinde güncellendi
Bu yazımızda batı cephesinin önemli savaşlarından olan İkinci İnönü Savaşı ve Kütahya - Eskişehir Savaşlarını anlatacağız nedenlerine ve sonuçlarına bakacağız buyurun başlayalım.

Yunana İsmet Paşa'dan 2. Darbe

Yunana İsmet Paşa'dan 2. Darbe
Öncelikle henüz okumadıysanız 1. İnönü Savaşını anlattığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

İtilaf devletleri Londra Konferansı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcilerine isteklerini kabul ettirememişlerdir.
Bu arada Yunan hükümeti de Sevr Antlaşması'nda herhangi bir değişiklik yapılmasına karşı çıkıyor ve ordularının kısa sürede Ankara'yı ele geçirebileceğini iddia ediyordu. 

İtilaf devletleri ve Yunanlıların bu istekli tavrı karşısında Sevr Barış Antlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisine, zorla kabul ettirmek amacıyla Yunanlıların yeniden saldırıya geçmesini istediler.

Londra da bulunan Türk temsilcileri henüz yurda dönmeden Yunan Ordusu 23 Mart 1921'de Bursa ve Uşak üzerinden saldırıya geçti. Batı Cephesi komutanı İsmet bey oyalama Savaşı yaparak Yunan ordusunu İnönü mevkiinde karşılamaya karar verdi. 27 Mart 1921 tarihinde Yunan birlikleri ile Türk birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. 31 Mart günü Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa emrindeki birliklere karşı saldırı emrini verdi.

MUstafa Kemal'den İsmet Paşa'ya Tarihi Kutlama Mesajı

MUstafa Kemal'den İsmet Paşa'ya Tarihi Kutlama Mesajı
Metristepe’den başlayan bu harekatla Yunan birlikleri mevzilerini terk etmeye başladı. Batı cephesi komutanı İsmet Paşa 2. İnönü Zaferi'nin müjdesini saat 18.30 da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Genelkurmay Başkanlığı'na çektiği bir telgrafla bildirdi.

‘’Düşman, binlerce ölü ile doldurduğu savaş meydanını silahlarımıza terk etmiştir’’

İsmet Paşa'nın telgrafı Ankara'da büyük bir coşku ve sevinçle karşılandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal de İsmet Paşa'ya tarihe yazılan bir kutlama telgrafı çekti.

‘’Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. Bütün dünya tarihinde sizin İnönü Savaşı'nda üzerinize aldığınız görev kadar ağır bir misyon yüklenmiş komutanlar pek azdır. 

Mustafa Kemal’in İsmet Paşa’ya böyle demesinin sebebi hatırlatalım Londra Konferansı’nda İtilaf devletleri Sevr’in yumuşatılmış halini TBMM’ye kabul ettirmek istemişler ancak bunu başaramamışlardı. 2. İnönü zaferi gerçekleşmese daha ağır şartları olan bir antlaşmanın önümüze gelme ihtimali olmasındandır. Çünkü Osmanlı son döneminde kendine sunulan antlaşmaları kabul etmediğinde daha sonra daha ağır şartları kabul etmek zorunda bırakılmış bu da adeta milletin makus talihi haline gelmiştir.

2. İnönü Savaşı’nın Sonuçları

2. İnönü Savaşı’nın Sonuçları
-2.İnönü zaferi 1.İnönü Savaşı'ndaki başarının tesadüf olmadığını kanıtladı.

-Bu zaferden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ve düzenli ordunun saygınlığı daha da arttı. Türk milletinin milli mücadeleyi kazanma ümidi güçlendi .

-İsmet Paşa gösterdiği üstün başarıdan ötürü generalliğe yükseltildi.

2.İnönü Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının İtilaf Devletleri üzerinde önemli etkileri olmuştur. 

-İngiliz, Fransız ve İtalyanların Yunanlılara verdiği destek azaldı.

-Savaşın ardından İtalyan Kuvvetleri Antalya, Konya ve Muğla bölgesindeki işgal kuvvetlerinin bir kısmını geri çektiler.

-Fransızlar Zonguldak'taki işgallerine son vererek, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile anlaşma yolları aramaya başladılar. 

-Yunanlılar ise daha büyük bir kuvvet toplayarak yeniden saldırıya geçmek için Yunanistan'dan Anadolu'ya takviye birlikler istediler. 

2. İnönü Savaşı’nın üzerinden çok geçmeden 10-24 Temmuz 1921’de Kütahya - Eskişehir Savaşları başlamıştır. şimdi bunlara bakalım.

Kütahya - Eskişehir Savaşları

Kütahya - Eskişehir Savaşları
Kütahya - Eskişehir Savaşları Nedenleri

Savaşın nedenlerine baktığımızda Yunanlıların 1. ve 2. İnönü yenilgilerinin izini silmek istemesi.
Bunun yanında İngiltere, Fransa ve İtalya'nın yeniden kendilerine güvenmelerini sağlama amaçları ve tabii ki Sevr Antlaşması'nı TBMM'ye kabul ettirmek istemeleri olduğunu görüyoruz. Bu amaçla saldıran Yunanlılarla 10-24 Temmuz 1921 tarihleri arasında Kütahya - Eskişehir hattında savaşılmıştır.

Kütahya - Eskişehir Savaşlarının Sonuçları

Yunanlılar Kütahya-Eskişehir muharebeleri sonucunda Eskişehir ve Kütahya'yı ele geçirdiler. Türk ordusu Mustafa Kemal'in emriyle Sakarya nehrinin doğusuna günümüzde Ankara'nın ilçesi olan Polatlı sınırına kadar çekildi böylece Yunan Kuvvetleri Sakarya Nehri'nin batısındaki toprakları ele geçirdiler.

Bu geri çekilme sonucunda yaşanan toprak kayıpları düzenli orduya olan güveni azalttı ve orduda da moral bozukluğuna sebeb oldu.

Yine yenilgi mecliste sert tartışmalara sebep oldu hatta bir dönem başkentin taşınmasına dair tartışmalar da yaşandı.

Fransa Güney Cephesi'nde aldığı yenilgiden sonra TBMM hükümetine barış elçisi göndermişti ancak Kütahya-Eskişehir muharebelerinde yenilmemiz üzerine bu elçilerini geri çağırdı.

Kütahya Eskişehir muharebeleri devam ederken 15 Temmuz 1921'de Ankara'da Türkiye'nin eğitim politikasını belirlemek, milli ve çağdaş bir eğitim için yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla Maarif Kongresi düzenlendi hatta bir dönem savaş devam ettiği için Mustafa Kemal'e kongreyi ertelemekle ilgili teklif geldi. Mustafa Kemal savaştan sonra kalifiye, yetişmiş eleman ve eğitim sınıfı son derece önemli olduğu için bu teklifi Cehaletle savaş da en az düşmanla savaş kadar elzemdir diyerek reddetti. 15 Temmuz'da 180 öğretmenin katılımı ile Hamdullah Suphi önderliğinde Maarif Kongresi düzenlendi
Bunları da beğenebilirsiniz