Türkçe
Giriş Kayıt Ol

Gelmiş Geçmiş En İyi 5 Osmanlı Padişahı

tarihinde gönderildi - tarihinde güncellendi
Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye günümüz Türkçesiyle okunduğunda Büyük Osmanlı İmparatorluğu. Batı medeniyetleri tarafından Türk İmparatorluğu olarak bilinen, 1299- 1922 yılları arasınad varlığı sürdürmüştür. Çok uluslu bir Türk devleti olan devlettir. Dünyanın en uzun ve köklü imparatorluklarından olan devlet, 1683 yıllarında en büyük toprak genişliğine ulaşmış  ve Afrika, Asya ve Avrupa’da topraklar kazanmıştır. Toplamda 26 Padişah’ın yönettiği ve altı yüzyıl boyunca dünyada varlığını sürdüren devlet, çok savaşçı, adaletli ve reformcu padişahlar tarafından yönetilmiştir. Osmanlı devletinde Cihan padişahlığı yapmış ve aralarından devlete çok şey vermiş olan 5 padişahı sizler için sıraladık.

5
IV.Murat

IV.Murat
17. Osmanlı Padişahı 96. İslam halifesi, 1623 ve 1640 yıllarında hükümdar olan isim IV.Murat. Sultan I. Ahmed'in ve asıl ismi Anastasya olan Rum asıllı cariye Kösem Sultan'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Ağabeyi Genç Osman'ın Yedikule zindanlarında bir grup isyancı Yeniçeri tarafından öldürülmesi üzerine amcası I. Mustafa tahta geçmişti. I.Mustafa akli dengesinin padişahlık yapmaya uygun olmadığı iddia edilerek çeşitli entrikalarla tahttan indirildi ve yerine yeğeni olan IV. Murat 11 yaşındayken padişah yapıldı. Revan ve Bağdat fatihi olarak tarihe geçen isim aynı zamanda fiziksel kuvvetiyle ünlü padişahtır.

Gençlik yıllarıdan beri iriyarı olan padişah, cirit, güreş, binicilik ve ağır sporlara ilgi duyardı. Padişah adına devleti annesi Kösem Sultan'ın yönetecek olması ise Osmanlı tarihinde bir ilktir.

4
II.Mahmut

II.Mahmut
30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam Halifesi olan isim II.Mahmut’un önemli olmasının bir nedeni Osman Gazi soyundan gelen son padişah olmasıdır. 31 yıldır hüküm sürdüğü devlet, onun zamanlarında siyasi açıdan çok bunalımlı idi. Belkide bu riskli dönemde aldığı ıslahat ve reform kararları, devleti kurtarabilirdi diye düşünüp uygulamaya almıştı. Avrupa’dan borç alıp, batılılaşma hareketleri onun zamanın da hız kazandı. Tanzimat Fermanı’na giden yolun hazırlayıcısı olmuştur. bazıları kendisini devleti tekrar ihya etmek üzere her yüzyılda bir gelmesi beklenen müceddid (yenileyici) olarak kabul edip büyük sıfatıyla yad etmiş, muhalifleri ise gavur padişah olarak nitelendirmişlerdir.

3
Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman
10. Osmanlı padişahı ve 89. İslam halifesi olan isim Kanuni Sultan Süleyman, 1494 yılından 1576 tarihine kadar hükümdarlık yapmıştır. Toplam 13 sefere çıkan Sultan, zeki, ağırbaşlı, kanun ve adalete olan düşkünlüğü ile biliniyor. Osmanlı İmparatorluğunu değiştirdiği an ise Hürrem adlı devşirme kadına aşık olması ile başladı. Birçok dizi ve tarih kitaplarına konu olan bu aşk, Osmanlı sarayında iç karışıklı yaşanmasına kadar gitmiştir. Batı dünyası ona Muhteşem Süleyman ismini vermişti. Aynı zaman da muhteşem bir şair olan kanuni toplam 2779 gazel ile Divan edebiyatına birçok eser kazandırmıştır. Askeri, beşeri ve mimari gelişmelerin tavan yaptığı bu yıllarda Mimar Sinan. Barbaros Hayrettin gibi işlerinde dünyanın en iyi isimlerine padişahlık yapması da Kanuni’in bir başka şansı olarak tarihe geçmiştir. Osmanlıda en çok toprak alan/kazanan padişah Kanuni Sultan Süleyman'dır.

2
Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim
9. Osmanlı Padişahı 74. İslam Halifesi olan isim aynı zaman da İlk Osmanlı halifesidir. 8 yılda 80 yıllık padişahlık yapan adam olarak tarihe geçen isimdir. Tahtı devraldığında 2.375.000 km2 olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1.702.000 km2'si Avrupa'da, 1.905.000 km2'si Asya'da, 2.905.000 km2'si Afrika'da olmak üzere toplam 6.557.000 km2'ye çıkarmıştır. Askeri başarıları ve meşhur Mısır seferi hala konuşulmakta olan isim, Abbasilerden savaşarak aldığı halifelik ile kutsal olan İslam medeniyetine ait eşya ve emanetleri de İstanbul’a getirerek, adından sıkça söz ettirmiştir. İmparatorluk Hazinesini doldurmuş, doğuda tüm ticari yolları ele geçirmiş ve İmparatorluğun en zengin dönemini yaşatmıştır. En geniş sınırlara ulaşan padişah Yavuz Sultan Selim'dir. Osmanlının en güçlü padişahıdır.

1
Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet
Osmanlının 7. Padişahı, Orta çağı kapatıp, Yeni çağ’ı açan isim olarak anılan 1453 yılında Konstantinapol’ü İstanbul haline getiren, yaptığı fetihlerden ötürü Fatih ünvanı olan II.Mehmed, yani Fatih Sultan Mehmet.

Tüm dünyanın hayran olduğu, genç , zeki, bilgili, sanata ilgili ve ilim ve islam eğitimine önem veren bir isimdi. Batı onu İslam’ın ve Osmanlı’nın Reformcusu olarak adlandırır. Dönemin Papa’sı ona Hristiyan olması karşılığında Roma’yı vereceğini açıklaması zaten ne kadar kudretli olduğunu ve korku saldığını gösterir. Ana dili Türkçe’den başka Yunanca, Arapça, Latince, Farsça ve İbranice dillerini tercüme yapacak kadar iyi konuşurdu. Ayrıca matematik ve geometri konusunda da oldukça bilgilidir. Avni mahlası ile Allah aşkını dile getirdiği şiirler yazmıştır. 1481 yılında 50 yaşında vefat etmiştir.

Bonus: Ayrıca internette bu aralar "en yakışıklı osmanlı padişahı kimdir" soruları dönmekte, bize göre en yakışıklı osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'tir. En azından gönlümüzün yakışıklısı..

Bunları da beğenebilirsiniz