Türkçe
Giriş Kayıt Ol

Fransız İhtilali (1789) Nedir? Sebepleri ve Sonuçları

tarihinde gönderildi - tarihinde güncellendi
Fransız Devrimi veya Fransız İhtilali nedir? Ne zaman oldu sorusunun yanıtı sıkça gündeme gelen konular arasındadır.

Fransız İhtilali Nedir?

Fransız İhtilali Nedir?
Fransız İhtilali (devrimi), 1789'da, Fransa'daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve Roma Katolik Kilisesinin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Fransa ve tüm dünya ülkeleri için geri dönülmez sonuçlar doğuran bir hadisedir. Fransız ihtilali milliyetçi akımın ve işçi sınıfı haklarının gündeme geldiği 1789-1799 tarihleri arasında yaşanmış kanlı olaylardır.

Fransız İhtilali Sebepleri Nelerdir?

Fransız İhtilali Sebepleri Nelerdir?
Avrupa'nın lokomotif ülkesi konumundaki Fransa, aynı zamanda Avrupa'nın nüfus bakımından en kalabalık ülkesiydi. Buradaki hayat koşullarının ağırlaşması gelişmekte olan burjuvazinin sıradan vatandaşlardan daha çok kazanç sağlaması ile giderek derinleşti. Kırsalda yaşayan vatandaşların geçim sıkıntısı ve feodal gücü duyulan öfkeyi doruklara çıkarttı. Fransız İhtilalinin en büyük sebepleri bugün hala araştırılıp, tartışılan konular olsa da:
  • Fransa'nın uzun süren savaş sonucu kötüleşen ekonomisi
  • Fransa'nın Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na sağladığı yoğun mali ve askeri destek yüzünden Fransa ekonomisinin bozulması ve halka ağır vergiler getirilmesi.
  • Halkın istek ve arzularının gözardı edilmesi
  • Tarım faaliyetlerinin kötü gidişi
  • Kitapların yaygınlaşıp insanların daha bilinçli birer yurttaş haline gelmesi
  • Kültür ve sanatın etkisi
olarak sıralanabilir.

Fransız İhtilali Nasıl Başladı?

Fransız İhtilali Nasıl Başladı?
14 Temmuz 1789 yılında Bastil Hapishanesi’nin isyancılar tarafından basılmasıyla ihtilal başladı. Yaşanan ayaklanma sırasında tutuklanan mahkumlar serbest bırakılmasıyla birlikte ise merkezi hükumet iyice zora düştü. Cephanelik yağmaları yapan kızgın hal, burada ele geçirdiği silahları ihtilal yaparken kullanacaktı. 1791 yılında gelindiğinde ihtilal yeni bir seviyeye geldi. Kurucu meclis kuruldu, insan ve yurttaşlık haklarının anlatıldığı bir bildiri yayınlandı. Ardından da ulusal egemenlik ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir anayasa hazırlayarak Fransızların bilgisine sunulmuştur. Bu anayasanın içeriği halk tarafından seçilecek bir parlamento, yasama ve yürütme yetkilerini kralla paylaşmasını öngörmekteydi. Artık kral, tek yetkili değil, halkın seçeceği temsilcilerde ülke yönetiminde mutlak söz sahibi olmak istiyordu.

Fransız İhtilalinin Sonuçları Nelerdir?

Fransız İhtilalinin Sonuçları Nelerdir?
  • Fransız Devrimi birçok bakımdan dünyaya öncülük etmiştir. Etkileri büyük ülkeleri ve yönetim şekillerine yön vermiştir. İnsan hakları, eşitlik, milliyetçilik, laiklik, demokrasi, milletin yönetimde söz hakkı alması, sosyal yaşam, özgürlük, adalet ve hukuk gibi bir çok kavram üstünde gelişmiştir. 
  • Milliyetçiliğin doruklara çıkmasıyla feodal yapının kabuğu çatlamış, imparatorluk ve monarşi ile yönetilen devletlerin yavaş yavaş yıkılarak yerini ulus devletlere yani milliyeti belli olan devletlere bırakmasıyla devam etmiştir.
  • Fransa Cumhuriyetinin kuruluşu ise dünyanın gördüğü en beklenmedik değişim olmuştur. Bu olayın en önemli sonucu ise dünya'da Yeniçağ gibi bir olgunun yerine Yakınçağ dönemi başlamıştır.
Bunları da beğenebilirsiniz