Türkçe
Giriş Kayıt Ol

En Bilinen Tanrıçalar Ve İsimleri

tarihinde gönderildi - tarihinde güncellendi
Birçok dinde ya da inanışta tanrıçalardan bahsedilir. Tanrıçalar özellikleri itibari ile ilahi dişi varlıklardır, farklı güçlere sahip olduklarına inanılır. Her birinin farklı sembolleri vardır ve farklı efsanelerde farklı isimlerle de anılırlar.Bu yazımızda en bilinen ve en büyük tarıçaları tanıyacağız.

Tanrıça Ne Demek

Tanrıça Ne Demek
Tanrıça, çok tanrılı dinlerde inanılan tanrıların kadın olanlarına verilen genel isimdir. Her tanrıçanın ayrıca kendi isimi vardır.

Farklı İnanışlar Farklı Tanrıçalar

Farklı İnanışlar Farklı Tanrıçalar
Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar Antik Yunan mitolojisinde, eski Mısır’da, Hint dinlerinde ve hatta orta Asya’da birçok tanrıçanın varlığından bahsedilmiştir. Tabii ki soyut varlıklar olan tanrıçaların görünüşleri de fiziki özellikleri de insanlar tarafından resmedildikleri ve betimlendikleri şekilde karşımıza çıkar.

Örneğin aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodit’in eşsiz bir güzelliğe sahip olduğu, bereket tanrıçası Kibele’nin (antik Yunan’da Rhea adıyla karşımıza çıkmaktadır) oldukça kilolu olduğu birçoğumuzun hafızasında yer etmiştir. 

Yüzyıllar boyunca dünyanın hemen her yerinde bahsedilen tanrıçaların arasından yaygın olarak bilinenleri, Antik Yunan mitolojisinde ya da Roma’da adı geçen tanrıçalardır fakat bunların dışında yüzlerce tanrının ve tanrıçanın adı geçmektedir. 

Kavga ve nifak tanrıçası, doğurganlık tanrıçası, halkın sesi tanrıçası, şafak tanrıçası, fırın tanrıçası, hile tanrıçası, talih ve tesadüf tanrıçası ve umut tanrıçası gibi hayatımız boyunca yaşadığımız en ufak olaylara bile adanmış bir tanrıça olduğuna inanılmıştır. Geçmişten günümüze taşınan kaynakların kısıtlı olması sebebi ile tanrıların ve tanrıçaların her biri hakkında detaylı bilgiye ulaşamasak da güzellik ve aşk tanrıçası Afrodit, av ve vahşi doğa tanrıçası Artemis, tarım ve bereket tanrıçası Demeter, evlilik tanrıçası Hera, ay tanrıçası Selene, zafer tanrıçası Nike ve uyum ve anlaşma tanrıçası Harmonia hakkında daha detaylı bilgiler edinebiliriz.  Buyurun geçmişten günümüze en çok bilinen Tanrıçalara bir bakalım.

Güzellik Ve Aşk Tanrıçası Afrodit

Güzellik Ve Aşk Tanrıçası Afrodit
Güzelliği, zarafeti ve sevişmeyi simgeleyen Afrodit çoğu kaynakta şu şekilde tanımlanır: İşveli, cilveli, gönül alıcı ve çekici.
Afrodit’in doğumuna dair iki farklı inanış bulunur. Bunlardan birincisi Zeus ile Okeanos kızı Dione’dan olduğunu, ikincisi ise babası Uranos’un kesilen cinsel organının denizde köpürerek Afrodit’i yarattığını söyler. 

İstemediği bir evlilik yapan Afrodit’in birçok sevgilisi olmuştur ve bu ilişkilerden yine tanrıça çocukları vardır. Tanrıça sıklıkla çocuğu Eros ile anılır. Kendine ibadet etmeyen insanları cezalandırmak için eşlerinden iğrendirir. Ayrıca Afrodit’in büyülü bir memeliğe sahip olduğu söylenir. Memeliği takan kişi herkesi baştan çıkarma gücüne sahip olur. Afrodit de bu memeliği kullanarak Truva savaşı sırasında Zeus’u baştan çıkarmış ve savaşın seyrini değiştirmiştir.

Av ve Vahşi Doğa Tanrıçası Artemis

Av ve Vahşi Doğa Tanrıçası Artemis
Apollon’un ikiz kardeşi Artemis tanrısal bir bakiredir. En büyük Yunan tanrıçalarından biridir. Doğum esnasında annesinin çektiği acıyı gördükten sonra bakire kalmaya yemin etmiştir. Artemis ok ve yayla silahlanmıştır, ayın ve güneşin sembolüdür. 

Artemis sarışın, güzel ve endamlı bir tanrıçadır fakat dünya karmaşasından uzak kalıp dağlarda ve ormanlarda yaşamayı tercih etmiştir. Ona tapanlar da dağlarda ve ormanlarda yaşar ve Artemis tarafından ödüllendirilirler.
Avcıları da kendisi gibi bakirelik yemini eder ve avcılarının yaşlarını 13-15 arasında sabitler ve onları ölümsüzlükle ödüllendirir. 

Bakirelik yemini etmiş bu ölümsüz avcı grubuna hiçbir erkek yaklaşamaz, kendisine yaklaşan birçok erkeği tavşana ya da geyiğe dönüştürerek cezalandırır. Avcı grubundan bekaret yeminini bozan kadınları da oku ile öldürdüğü söylenir.

Tarım ve Bereket Tanrıçası Demeter

Tarım ve Bereket Tanrıçası Demeter
Destanlarda ‘güzel saçlı Demeter’ olarak bilinen tarım ve bereket tanrıçası, bereketin yanı sıra anne sevgisini de simgeler.

İnsanlara toprağı ekip biçmeyi öğretmiştir ve ilk tanrı kuşağındandır. Simgesi buğdaydır. Etrafına bolluk ve bereket yaydığına, sayesinde hastaların daha verimli olduğuna inanılır.

Kronos ve Rhea’nın kızı olan Demeter’in Zeus ile evliliğinden Persephone doğmuştur.
Efsanelere göre en az annesi kadar güzel olan Persephone, yeraltı dünyasının ve ölülerin hükümdarı Hades tarafından yer altına kaçırılır. Kızını bulamayan Demeter hayata küser ve ıssız bir yere inzivaya çekilir, bu yüzden toprağın bereketi kalmaz ve kıtlık başlar. Daha sonra her şeyi bilen güneş tanrısı Helios Demeter’in acı çekmesine ve insanlığın kıtlık ile telef olmasına dayanamayıp Demeter’ kızının yerini söyler. Zeus Demeter’i Hades ile barışmaya ikna edemeyince son çareyi bir anlaşma yapmakta bulur. 

Bu anlaşmaya göre Persephone yılın üçte ikisini annesi Demeter ile yeryüzünde kalan üçte birini ise Hades ile yeraltında geçirecektir. Bu anlaşmadan sonra Demeter çiçek açma ve meyve verme mevsimini kızı ile yeryüzünde geçirmeye başlar ve toprak bereketini yeniden kazanır, kıtlık sona erer.

Evlilik Tanrıçası Hera

Evlilik Tanrıçası Hera
Roma’da Juno ismiyle da bilinen Hera, Zeus’un eşi ve ablasıdır. Kronos ve Rhea’nın kızları olan Hera, tanrıçalar arasında kraliçe vasfına sahiptir. Sembolleri tavus kuşu, nar ve zambaktır. Afrodit’ten sonra en güzel ikinci tanrıça olarak bilinen Hera karşısına çıkan bütün erkekleri reddetmiş ve yalnızca kardeşi Zeus ile ilişkisi olmuştur. 

Efsanelere göre guguk kuşu kılığında Zeus’u evliliğe ikna etmiştir. Evliliğin koruyucusu olan ve kadınlara doğum esnasında yardım ettiğine inanılan Hera Zeus’un ilişkisi olan kadınları çileden çıkarmış ve çevresindeki tuzağa düşürmüştür ve her şeye rağmen Zeus ile evliliğini devam ettirerek dünyaya evliliğin kutsal olduğunu öğretmiştir. Tabi ki Zeus’un sadakatsizliğini de görmezden gelmemiş ve onu defalarca cezalandırmıştır. Hera ayrıca kiniyle de nam salmıştır. Zeus’tan daha baskındır ve Zeus baş tanrı kendisi de baş tanrıça olarak bilinir.

Afrodit’in kendisinden daha güzel olmasını hiçbir zaman kabul etmemiş ve kendisine en güzel ikinci tanrıça olduğunu söyleyen herkesi cezalandırmıştır.

Ay Tanrıçası Selene

Ay Tanrıçası Selene
Sanat eserlerinde bol bol tasvir edilen ay tanrıçası Selene, Hyperion ve Theia’nın kızıdır. Hyperion ve Theia titandır. Selene isminin Yunanca kökenlidir ve 'ışık' anlamı taşımaktadır. Tanrıların ve tanrıçaların bilinen soy ağacına göre Helios (güneş tanrısı) ve Eos (şafak tanrıçası) ile kardeştir. 

Zamanla Selene’nin görevini Artemis üstlendiği için bazı kaynaklarda kendisinden Artemis olarak da bahsedilir.
Artemis görevini üstlendikten sonra geriye tek bir önemli görevi kaldığına inanılır pandoradan çıkan son şeyi yani umudu korumak. Kendisine yardımcı olması için seçtiği ölümlü kızlarla görevine devam ettiği düşünülür.

Zafer Tanrıçası Nike

Zafer Tanrıçası Nike
Nike Yunanca doğru telaffuz edildiğinde zafer anlamı taşır. Tahmin edilen soy ağacına göre Pallas ve Okeanos’un kızı Styks’ten dünyaya gelmiştir. 

Kendisi hakkında çok fazla bilgiye ulaşamasak da Nike’e inananların tüm zaferlerinin arkasında olduğu düşünülür. 

Kafasız ve kanatlı bir heykel ile tasvir edilir. 1800’lerin sonlarına doğru Yunanistan’ın Semadirek adasında bulunan Nike heykeli günümüzde de Paris’te bulunan Louvre müzesinde sergilenmektedir. Semadirek’in aynı zamanda Nike’nin doğduğu yer olduğuna da inanılır.

Hemen aklınıza Nike markası geldiğinden eminiz. Bu bir benzerlik değil, adını zafer tanrıçasından kasıtlı olarak alan markanın hızla yükselmesinin arkasında zafer tanrıçası Nike olduğunu düşündürmektedir.

Anlaşma ve Uyum Tanrıçası Harmonia

Anlaşma ve Uyum Tanrıçası Harmonia
Soylu bir tanrıça olan Harmonia bazı kaynaklara göre Afrodit ve Ares’in bazı kaynaklara göre ise Zeus ve Elektra’nın kızıdır. Annesi ve babası kesin olarak bilinmese de kesin olarak bilinen bir şey vardır: Kadmos’un eşi olduğu. Kadmos’tan olma beş çocuğu vardır ve hepsinin özel kaderler için doğduğu bilinir. 

Harmonia yasak bir aşkın meyvesidir. Thebai efsanesine göre annesi ve babası yüzünden kindar düşmanları olan Harmonia’ya Kharitler’in dokuduğu özel bir elbise ve zarif bir kolye hediye edilmiş ve bu hediyeler paylaşılamadığı için Thebai şehrine felaket getirmiştir. 

Baş düşmanları Athena ve Hephaistos olarak bilinir. Kharitler arasında uyum ve dengeyi temsil eden Harmonia ile sık sık karıştırılsa da oldukça soylu ve önemli bir tanrıçadır.
Bunları da beğenebilirsiniz