Türkçe
Giriş Kayıt Ol

En Az Pi Sayısı Kadar ilginç Sayılar

tarihinde gönderildi - tarihinde güncellendi
Pi sayısı kadar efsane olamasalar da en az onun kadar ilginç sayıları sizler için listeledik

Dünyanın en ilginç sayısı: pi (ℼ)

Dünyanın en ilginç sayısı: pi (ℼ)
Öncelikle tabi ki en ilginç sayı olan pi sayısı ile başlayalım.

Pi sayısı nedir? 

Pi sayısı çemberin çevre uzunluğunun, çap uzunluğuna bölünmesiyle ortaya çıkan sayıdır. Pi, irrasyonel bir sayıdır, yani ondalık kısmı sonsuza kadar gider.

ℼ =3.141592..... diye sonsuza kadar gider

Matematiğin temel taşlarından biridir, eski medeniyetler hesaplamalarını yaparlarken Pi sayısını 3 almışlardır.

φ Fi (phi)

Eski Mısırlılar tarafından keşfedilen , mimaride ve sanatta kullanılan bu sayı Altın Oran olarak da bilinir. Bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır.  1.6180339887... şeklinde devam eder
Fi sayısının gizemi;
hesaplanabilmiş olan bütün rakamlar arasında,

1 / x = y
y + 1 = x

 eşitliğini veren tek sayı olmasıdır.

1

1
1 muhtemelen en yalnız sayıdır. Sıfırdan sonraki ilk tam sayı olmasını bir kenara bırakalım; kendisinin karekökü, küpkökü aynı zamanda faktöriyelidir. Fibonacci serisinde birinci ve ikinci sayıdır. Kompozit yada asal sayı değildir (Matematikçiler bu fikri aritmetiği ve temel matematik teoremlerini zorlaştırdığı gerekçesi ile reddederler). Ayrıca sadece bir pozitif tam sayıya (kendisi) tam bölünebilen tek sayıdır.

i

i
Aslında gerçekte var olmasa da, sadece faydalı olduğu için matematikte kendine yer bulan herhangi bir sayı epeyce ilginçtir. -1 sayısının karekökü olan i (i üzeri 2 = -1) sayısı sanal birim olarak da adlandırılır. Bu sayı aslında yoktur çünkü hiçbir sayının kendisiyle çarpımı eksi değere ulaşmaz. Fakat Aydınlanma Dönemi ile Leonhard Euler, Carl Gauss gibi düşünürler karmaşık düzlemlerle ilgili makaleler yayınlamaya başlayınca , i sayısı matematik ve geometride hakettiği değerini görmeye başladı. 
Bugün sinyalişleme, kontrol teorisi, elektromanyetizma, akışkanlar dinamiği, kuantum mekaniği, haritacılık ve titreşim analizinde gibi birçok alanda kaçınılmaz olarak kullanılmaktadır.

Graham Sayısı

Ramsey kuramında bir problemin cevabına üst sınır olarak Ronald Graham tarafından bulunan, aynı zamanda rekorlar kitabinda da "bir manası - kullanışı olan en buyuk sayı" olarak gecen sayı. Öyle ki; sayının kendisi bir googolplex'ten bile oldukça büyüktür. Bu sayının kökü, üçlerin aşırı eklenmesi, çarpılması ve güçlendirilmesinden oluşur. Matematikçi arkadaşlarımızın affına sığınarak , internetten edindiğim bilgilerle rakamın büyüklüğünü en basit şekilde anlatmaya çalışacağım.
a'nın a kadar üstünün a kadar üstleri olsun, şöyle ki: a^a^a....... . sonuç b olsun
b'nin de b kadar üstünün ustleri olsun b^b^b..... sonuç c olsun
c'nin de c kadar üstünün üstleri olsun c^c^c^.... sonuç d olsun....
bu işlemi yaklaşık olarak z ye gelene kadar tekrarlarsak, işte o z sayısı graham sayısı imiş.


Beyinlerimizin kavrayabilmesi için fiziksel olarak imkansız olduğu kadar büyük. AI teorisyeni Eliezer Yudkowsky bunu şöyle ifade eder:"Graham sayısı kavrama yeteneğimin çok ötesinde. Açıklayabilirim, ama bunu tam anlamıyla takdir edemem ... Bu sayı ile ilk karşılaştığımda huşu duygum sözlerin ötesindeydi. Kafamın içindeki dünyadan çok daha büyük bir şeye bakmak duygusuydu, Evren anlayışım paramparça oldu ve yeniden inşa edildi. Bütün ilahiyatçılar böyle bir sayı ile yüzleşmelidirler, böylece Tanrı'nın “sonsuz” zekâsı hakkında konuşarak neyi başlattıklarını uygun şekilde değerlendirebilirler"

Sıfır ( 0 )

Yokluğu ve hiçliği temsil eden sıfır sayısı oldukça ilginçtir. Elbette, evren, onu bölmeye çalıştığınızda erimeye başlar, ancak 0, toplama,  çıkarma ve eşitleme gibi işlemleri içeren denklemlerde bazı önemli rollere hizmet eder. Her tam sayının sıfır üssü kendisine eşittir ve 0 üssü herhangi bir sayıyı aldığınızda sonuç birdir (1).  0, ne pozitif ne de negatifdir. Asal bir sayı değildir  ve bir birim değildir. Ama bir çift sayıdır.

e

Evet, 'e' adında bir sayı var! Aynı zamanda Euler Sayısı olarak da bilinen bu sayı Pi gibi, önemli bir matematik sabitidir. Bunun gibi mantıksız bir sayıdır: 2.71828182845904523536 “e” sayısı matematikte ve mühendislik biliminde çok önemli bir yere sahip, sıkça kullanılan sabit bir reel sayıdır. Doğal logaritmanın tabanıdır ve ayrıca irrasyoneldir.
Bunları da beğenebilirsiniz