Türkçe
Giriş Kayıt Ol

Dünya'daki En Etkili Dövüş Sanatları

tarihinde gönderildi
Şüphesiz ki her dövüş stili kendisinin en iyisi olduğunu iddaa etmektedir. Ancak elbette ki bu reklam için olup, söz konusu stilin kendisini satması ile ilgilidir. Peki gerçekten de stiller kendilerini nasıl ispatlayabilirler? İşte bu noktada bundan yaklaşık 20 yıl kadar önce karma dövüş müsabakaları çıkmıştır. Müsabakalarda her dövüşçü kendi stilini icra edebilmekte ve kurallar ise centilmenliğe uymayacak hareketler (göze parmak sokmak, kasıklara vurmak vb) dışında yoktur. İşte bu savaş sanatları açısından bir devrim yaratmıştır. Çünkü stiller burada kendilerini diğer stillere karşı ispatlayabilmektedirler. Böylece tüm insanlar neyin doğru, hangi stilin iddaası daha gerçekçi net bir şekilde görmüşlerdir. Temelinde yakın mücadele 5 mesafe içerisinde gerçekleşmektedir. Bunlar sırasıyla tekme, yumruk, diz - dirsek, boğuşma ve yer dövüşünden oluşmaktadır. Karma dövüş müsabakaları her mesafeyi de barındırmaktadır. Yani rakiplerden biri ya da ikisi de yere düştüğünde bitmemekte, mücadele yerde devam edebilmektedir. Bu nedenle dövüşçüler ne stil yaparsa yapsın bu müsabakalarda stillerinin tekniklerini uygulayabilir ve diğer stillere karşı deneyebilirler. Bu sayede insanlar iki durumun farkına varmışlardır. Öncelikle ilki efsanelere ve mithlere dayanan pek çok stilin aslında hiç bir etkinliğinin olmadığı, ikinci olarak ise etkinliği açıkça görülen stillerin ise sadece kendi mesafelerinde etkinliklerinin olduğu. Yani yapılan stiller genelde 1 veya 2 mesafede etkindirler. Diğer mesafelerde yapılacak mücadeleler için ise o mesafelerde etkinliğini kanıtlamış diğer stiller tercih edilmelidir. Yani aslında kusursuz bir stil yoktur. Her stilin eksileri ve artıları bulunmaktadır. Bu noktada da iyi bir dövüşçü kendisini bir stilde değil, farklı mesafelerde uzmanlaşmış birden fazla stilde geliştirmelidir olgusu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda unutulmamalıdır ki iyi bir dövüşçü aynı zamanda vücudunu da bu konuda geliştirmelidir. Bunlar güç, kondisyon, koordinasyon, devamlılık, denge ve hızdır. Yapacağınız dövüş stilleri, antrenmanlarında bu yönlerinizi de geliştirecektir. Burada karma dövüş müsabakalarında kendisini defalarca kanıtlamış bu stillerin öne çıkanlarına bir göz atalım. Dövüşe başlamak isteyen insanlar için de bu içerik yönlendirici olacak ve doğru kararlar almalarında etkili olacaktır.

1
Boks

Boks sadece yumruk mesafesine odaklanmış bir stildir. Muay Thai içerisinde Boks vuruşları bulunmaktadır ancak boks bir dövüşçüye en iyi mesafe algısını veren stillerden birisidir. Dövüş müsabakalarına yabancı birisi için bir Boks mücadelesi her ne kadar dışardan kaba görünse de aslında boks içerisinde gerçekten derin stratejiler barındırmaktadır. Bunun da en önemlisi mesafedir. Rakibe vurabilmek için yumruk mesafesine girmeniz, bunu yaparken rakibizden darbe görmemek için fırsat kollamanız ve darbenizi vurduktan sonra ise darbe almada bu mesafeyi tekrar açabilmelisiniz. Aynı zamanda bu mesafe içerisinde gelen yumruklardan kaçabilecek kadar reflexlerinizi geliştirmelisiniz. İşte Boks buna olanak sağlayan ve bunu en iyi şekilde gerçekleştirebileceğiniz yegane stillerden biridir. 

Aynı zamanda sokakta kendinizi savunurken tekme atmak oldukça risklidir. Çünkü dengenizi tek ayak üzerinde toplamaktadır. Bu nedenle genelde Boks vuruşları ve Boksun verdiği mesafe algısı kullanılır.

Boksun tarihi antik çağlardaki Yunanistan'a kadar dayanmaktadır. Bu gün de popüler olan bu stil kafesde yine kendisini binlerce kere kanıtlamış stillerin başında gelmektedir.

2
Güreş

Şüphesiz ki Brazilian Jiu Jitsu ile birlikte boğuşma ve yer dövüşünde öne çıkan en önemli stillerden biris de güreştir. Güreş kendi içerisinde 2 farklı türe sahiptir. Biri rakibi sırt üstü yere yatırma üzerine kuruludur. Bu elbette bir rakibi etkisiz hale getirmek için yeterli değildir. Bir diğeri ise aynı Brazilian Jiu Jitsu'da olduğu gibi yere düşen rakibi kilitleyerek etksiz hale getirmesi üzerinedir. Gürek her iki ekolünde de bir dövüşçüye yerde mücadele tekniklerini, yere doğru düşürme ve düşmeyi aynı zamanda bunu yapabilecek güç, kondisyon ve cesaret ile mesafe algısını kazandırmaktadır. Yere düşürme teknikleri açısından Brazilian Jiu Jitsu dövüşçüleri güreş tekniklerinden faydalanmış ve kendi stillerine bu teknikleri katmışlardır.

Güreşin tarihi insanlık kadar eskidir. Hemen her millet güreşmiş ve güreş müsabakaları düzenlemiştir. Bu gün de güreş, özellikle yere düşürme teknikleri açısından kafeste en çok gördüğümüz stiller arasındadır. 

3
Muay Thai

Muay Thai köklerini Tayland'dan alan Dünya'daki en eski savaş sanatlarından birisidir. Temel olarak tekme, yumruk, diz - dirsek ve biraz da boğuşma mesafelerinde tekniklere sahiptir. Ancak özellikle boğuşma teknikleri yeterince etkili olmayıp, o mesafede vuruş yapabilmeye odaklıdır. 

Pek çok zaman Kick Box ile karıştırılmaktadır. Bu oldukça normaldir zira tekme ve yumruk teknikleri hemen hemen aynıdır. Ancak Kick box içerisinde diz ve dirsek vuruşları bulunmamaktadır. 

Muay Thai unutulmamalıdır ki darbe üzerine bir mücadeledir. Rakibi etkisiz hale getirmek için vücudun belli noktalarına darbe vurmak üzerine kuruludur. Bu nedenle uygulandığında rakibe çok ciddi hasarlar verebilir. 

Muay Thai kafesin olmazsa olmaz stillerinden birisidir. Kendisini binlerce kere kanıtlamıştır. Ayakta yapılacak en iyi stiller arasına girmiştir.

4
Brazilian Jiu Jitsu

Brazilian Jiu Jitsu boğuşma ve yer dövüşü mesafelerinde etkin olan bir stildir. Ancak yere düşürme teknikleri de çok gelişmiş olduğundan dolayı özellikle karma savaş sanatları müsabakalarının başlarında karşısına gelen her stilden rakibi, hızlı bir şekilde arayı kapatıp boğuşma mesafesine girdikten sonra yere düşürerek mücadeleyi yere taşımayı başabilmiş ve burada da rahatça üstünlük elde etmiş bir stildir. 

Brazilian Jiu Jitsu'da vuruşlar yoktur. Yerde kilitleyerek ve ya boğarak rakibi etksiz hale getirmeyi hedefler. Daha sonra nefsi müdafaa için vuruşların eklendiği bir ekolü de mevcut olup, bu vuruşlar ise daha çok etkinliğinden ziyade şaşırtma - yanıltma yaratabilmek, böylece hızlıca rakiple boğuşma ve yer dövüşü mesafesine geçebilmek için bir araç olarak kullanılmaktadır.

Karma savaş sanatlarının da doğması bu stil sayesinde olmuştur. Bu stili geliştirmiş olan Gracie ailesinin tüm Dünya'daki dövüşçülere meydan okuması ve onları yenmesi aynı zamanda karma dövüş müsabakalarına da ilham vermiştir. Bu gün bu müsabakaların vaz geçilmez bir stilidir. Binlerce kere kafesde kendini diğer stillere karşı kanıtlamıştır. Öyle ki bu gün karma dövüş müsabakalarına katılan her dövüşçü bu stili icra etmek zorundadır diyebiliriz. 

Aynı zamanda Brazilian Jiu Jitsu cüssenin öneminin kaybolduğu yegane stildir. Cüsse olarak rakibine göre daha güçsüz olan insanlar bu stildeki teknikleri uygulayarak rakiplerini rahatça kafesde etkisiz hale getirmiş, üstünlük kurmuşlardır.
Bunları da beğenebilirsiniz