Türkçe
Giriş Kayıt Ol

Atatürk İlkeleri ve Kısaca Bu İlkelerin Açıklamaları

tarihinde gönderildi - tarihinde güncellendi
Mustafa Kemal Atatürk tarafından ortaya konan ve onun felsefesinin en temel çizgileri olan ve  Türk ulusunu çağdaşlaşmaya yöneltecek 6 temel ilkeden oluşan, Atatürk İlkelerini özet bilgilerle, kısaca anlatacağız ve açıklayacağız.

Atatürk İlkeleri Nelerdir?

Atatürk İlkeleri Nelerdir?
Atatürk’ün İlkeleri, ilk olarak 1923’de kurulan ve dönemin tek partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ana ilkeleri olarak benimsenmiştir. Daha sonra  1937'de çıkarılan bir kanunla 1924 Anayasasına eklenerek, hukuki olarak devletin temel ilkelerine eklenerek tüm Türk Milletine mal edilmiştir.

Bu ilkeler;
  • Cumhuriyetçilik
  • Milliyetçilik
  • Halkçılık
  • Devletçilik
  • Laiklik
  • İnkılapçılık/Devrimcilik
Şimdi kısaca Atatürk İlkelerinin açıklamalarını yapacağız.

Cumhuriyetçilik

Cumhuriyetçilik
Atatürk İlkelerinden Cumhuriyetçilik; Devlet şekli olarak, Egemenliğin  bir kişide veya zümrede değil,  toplumun tamamına ait olduğunu vurgularken, herhangi bir krallığın veya saltanatın  kesinlikle olmadığı devlet şeklini ifade eder. Yani Cumhuriyetçilik ilkesinde halk iradesi en temel esastır. 

Cumhuriyetçilik ilkesinde devletin temel organlarının yönetimi, seçimden çıkmalıdır, milli egemenlikten veya halk iradesinden başka bir ilkeye dayanmamalıdır. 

Cumhuriyetçilik ilkesini en güzel ve en net açıklayan söz ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'' sözüdür.

Milliyetçilik

Milliyetçilik
Atatürk ilkelerinden milliyetçilik ilkesi; Bir sosyal politika prensibi veya fikir akımı olarak, millet gerçeğinden hareket eden ve milli menfaat amacı ile bir ülkü etrafında toplanmayı ifade eder.

Milliyetçilik, aynı milletten olmayan insanların bile kendilerini içlerinde yaşadıkları millete ait hissederek, aynı ideal ve kader birliğine inanmalarını sağlayan kuvvetli bir bağdır. Milliyetçilik, aynı ortak bilince sahip insanların Milli bağımsızlıklarını, aynı hevesle korumasını ve benimsemesini temel alır.

Halkçılık

Halkçılık
Halkçılık ilkesi, bir milletin bugün yaşamakta olan kısmı için geçerlidir. Halkçılık, Milliyetçilik fikrinin bir sonucudur. Türk halkı birdir ve bir bütündür. Her yurttaş kanunlar önünde eşittir, her yurttaş eşit haklara sahiptir, aralarında ayrım yoktur.

Halkçılık toplum içerisindeki sınıf ayrılıklarını kesinlikle kabul etmez.

Devletçilik

Devletçilik
Atatürk ilkelerinden devletçilik ilkesi; Temel yatırımlarda özel sektör kadar devletinde yatırımlar yaparak sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmada toplumu desteklemesini öngörür.

Devletçilik ilkesi yolunda; Devlet, elinde bulundurduğu sermayeyi, halkının refahını sağlayacak altyapı, üst yapı yatırımlarına harcamalı ve fabrikalar kurarak iş imkanları yaratmalıdır.

Bizim benimsediğimiz devletçilik ilkesinin, Komünist ülkelerdeki katı devletçilik anlayışıyla alakası kesinlikle yoktur ve Komünizmle karıştırılmamalıdır.

Laiklik

Laiklik
Herkesin bildiği tanımıyla laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Bu tanım basit anlaşılır olsa da yeterli değildir. Laiklik sadece devlet işlerinde değil, toplumsal alanda, siyasette, yönetimde, eğitimde, tıpta yani neredeyse hayatın her alanında dogmatik düşünce yerine akıl ve bilimin esas alınmasını ister. Atatürk Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasının ancak laik bir cumhuriyetle olabileceğine inanmıştır.

Atatürk’e göre, "Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası var ki din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır." ve din başta siyaset olmak üzere hiç şeye alet edilmemelidir.

İnkılapçılık

İnkılapçılık
Devrim ve dönüşüm anlamına gelen inkılap, katı olmadan yeniliklere açık ve hevesli olmayı ifade eder. İnkılaplar sanayi, bilim, kültürel ve sosyal inkılaplar gibi farklı alanlarda olabilir.

Türkiye Cumhuriyeti halkının çağın gerisinde kalmadan sürekli ilerleyerek ve gelişerek yoluna devam edebilmesi, muasır medeniyetler seviyesi içinde yaşayabilmesi için İnkılapçılık ilkesi çok önemlidir.

Atatürk’e göre Türk inkılabının ne bir yaşı, ne de belli bir süresi yoktur, zira inkılap süreklidir.
Bunları da beğenebilirsiniz