Türkçe
Giriş Kayıt Ol

2. Balkan Savaşı, Sebepleri Ve Sonuçları

tarihinde gönderildi - tarihinde güncellendi
Bu yazımızda sizlerle daönce anlattığımız 1. Balkan savaşının devamı olan 2. Balkan Savaşı'nı anlatacağız. 2. Balkan Savaşı'nın nedenlerine ve sonuçlarına bakacağız, savaş sonunda imzalanan antlaşmarın önemli maddelerini bakacağız.

2. Balkan Savaşı Neden Çıkmıştır

2. Balkan Savaşı Neden Çıkmıştır
Öncelikle konun daha iyi kavranması açısından  1. Balkan Savaşını anlattığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 

Birinci Balkan Savaşı'nda bir önceki yazımızda da bahsettiğimiz gibi Osmanlı Devleti son derece ağır yenilgilerle kapatmıştı. Yapılan Londra Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti Midye-Enez çizgisini Bulgaristan'la sınır olarak belirlenmişti.

2. Balkan Savaşı dediğimiz savaş aslında Osmanlı'dan çok balkan devletlerinin kendi arasında başlattığı bir savaştır.
Peki böyle bir savaş nasıl başladı? Balkan devletleri, 1.Balkan savaşında Bulgaristan’ın son derece fazla toprak elde etmesinden rahatsız olarak Bulgaristan'a saldırmışlardır.

Osmanlı Devleti de Bulgaristan'ın diğer Balkan devletleri ile savaşmasını fırsat bilerek Midye-Enez sınır çizgisini geçmiş Edirne'yi ele geçirmeyi başarmıştır.

Osmanlı 1. Balkan Savaşında Kaybettiği Edirne'yi Geri Alıyor

Osmanlı 1. Balkan Savaşında Kaybettiği Edirne'yi Geri Alıyor
Osmanlı Devleti'ne uzun süre başkentlik yapmış bir şehrin kaybedilmesinin, Osmanlı Devleti açısından sadece bir toprak kaybı değil, aynı zamanda bir Prestij kaybı olduğunu bir önceki yazımızda da belirtmiştik. Şimdi Osmanlı Devleti 2. Balkan Savaşı sırasında eski başkenti Edirne'yi ele geçirerek hem bir toprağını kazanmış hem de kaybettiği prestijini geri alma yolunda bir adım atmaya çalışmıştır.

2. Balkan Savaşında En Ağır Yenilgiyi Bulgaristan Krallığı Alıyor

2. Balkan Savaşında En Ağır Yenilgiyi Bulgaristan Krallığı Alıyor
Balkan devletleri, Bulgaristan'a karşı bir savaş ilan edince Bulgaristan bu çok cepheli savaşta ağır yenilgiler almış ve başarısız olmuştur. Bunun üzerine Balkan devletleri kendi aralarında 10 Ağustos 1913 tarihinde Bükreş Antlaşması adı verilen anlaşmayı imzalamışlardır. Bu anlaşmada bir takım topraklar Bulgaristan'dan alınıp diğer devletlere veriliyor.

10 Ağustos 1913 tarihinde Bükreş Antlaşması

Manastır Üsküp ve Piriştina'nın Sırbistan'a

Serez-Drama ve Selanik Yunanistan'a

Güney Dobruca Romanya ya bırakılması bu antlaşmanın en önemli maddeleridir.

Bu arada Osmanlı Devleti’de balkan devletleri ile bazı anlaşmalar imzalamıştır bunlar içerisinde en önemlilerinden bir tanesi Bulgaristan ile yapılan ve 29 Eylül 1913'de imzalanan İstanbul Antlaşması’dır.

29 Eylül 1913 İstanbul Antlaşması

29 Eylül 1913 İstanbul Antlaşması
1. Balkan Savaşında aldığı ağır yenilgiden sonra 2. Balkan Savaşı’nın çıkması Osmanlı Devleti’nin tamamen lehine gelişen bir durum olmuştur. Osmanlı 1 Balkan savaşı sonrası yaptığı Londra Antlaşmasıyla kaybettiği toprakları geri alma fırsatını yakalamış ve bu fırsatı başarıya çevirmiştir ve 29 Eylül 1913 İstanbul Antlaşması Gereğince

Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı Devleti'nde kalacak.


Kavala ve Dedeağaç Bulgaristan’da kalacak.

Meriç Irmağı Bulgaristan ve Osmanlı Devleti arasında sınır kabul edilmiştir.

Bulgaristan'da yaşayan Türkler Bulgarlarla eşit haklara sahip olacaklar.

Yine Osmanlı Devleti savaşın diğer aktörlerinden olan Yunanistan'la da Atina Antlaşmasını imzalamıştır.

14 Kasım 1913 Atina Antlaşması

14 Kasım 1913 Atina Antlaşması
Yanya-Selanik ve Girit Yunanistan'a verilmiştir.

Yunanistan'da kalan Türk azınlığın hakları da güvence altına alınmaya çalışılmıştır.

Daha sonra Sırbistan ile de yine adı İstanbul Antlaşması olan bir başka anlaşma imzalanmış ve bu antlaşma ile orada yaşayan Türklerin ve Müslümanların haklarını koruyan, onların taşınmaz mallarını güvence altına alan bazı maddeler anlaşma metni içerisine konmuştur.

Balkan Savaşlarının Sonuçları

Balkan Savaşlarının Sonuçları
Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki varlığı sadece Doğu Trakya toprakları ile sınırlı kalmıştır. Osmanlı Devleti'nin Ege Denizi'ndeki varlığı da Gökçeada ve Bozcaada ile sınırlı kalmıştır.

Osmanlı Devletin’de adalar konusunda ciddi toprak kayıpları yaşanmıştır.

Batı Trakya, Ege Adaları, Makedonya ve Arnavutluk kaybedilmiştir.

Osmanlı-Alman yakınlaşması bu süreçte daha da hızlanmıştır. 

1877-1878 Berlin Antlaşmasından itibaren özellikle İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmesi üzerine Osmanlı Devleti dış politikada varlığını sürdürebilmek ve dış politikada büyük devletlerden birinin desteğini alabilmek adına Almanya ile yakınlaşmaya başlamıştır. 

Yine Balkan Savaşlarından sonra Osmanlı Almanya yakınlaşması çok çok daha fazla artmaya başlıyor, özellikle Osmanlı ordusunun yetersizliğini kabul eden Osmanlı yöneticileri kendi ordularını yeniden düzenlemek, yeniden disipline edebilmek adına Alman komutanlardan destek almaya bile başlamışlar.

Osmanlıcılık bu süreçten itibaren etkisini kaybetmiş, özellikle Türkçülük politikası etkisini arttırmıştır.

Kaybedilen topraklardan Anadolu topraklarına doğru yoğun bir göç yaşanmıştır. Balkanlar'dan Anadolu'ya doğru yaşanan yoğun göç Anadolu'daki nüfusun artmasına neden olmuştur. 

Balkan Savaşları Osmanlı Devleti'nin askeri ve siyasi yapısını çöktüğünün en önemli göstergesi olmuştur.

Balkan devletleri arasında çözülmeye çalışılan sorunlar çözülememiş, bu savaşlarda yaşanan anlaşmazlıklar kısa bir süre sonra çok daha büyük bir savaş olan 1. Dünya savaşının çıkmasına neden olmuştur.
Bunları da beğenebilirsiniz