Türkçe
Giriş Kayıt Ol

1. Balkan Savaşı, Sebepleri Ve Sonuçları

tarihinde gönderildi - tarihinde güncellendi
Bu yazımızda 1.Balkan Savaşı'nı anlatacağız. I Dünya Savaşı'nın adeta provası sayılan 1. Balkan Savaşının sebeplerine ve sonuçlarına bakacağız buyrun başlayalım.

Fransız İhtilali Sonrası Milliyetçilik Akımları İmparatorlukları Zora Sokuyor

Fransız İhtilali Sonrası Milliyetçilik Akımları İmparatorlukları Zora Sokuyor
Öncelikle Fransız İhtilalini anlattığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Fransız İhtilali’nin sonucunda yayılan milliyetçilik ve özgürlük dalgası Osmanlı Devleti gibi çok uluslu imparatorlukları zamanla yıkılmanın eşiğine getirmiştir. İmparatorluklar çatısı altında olan farklı uluslar zamanla bağımsızlıkları için baş kaldırıya ve isyanlara başlamışlardır. Bunlardan en büyükleri ise Balkan ulusları arasında olmuş ve Osmanlı Devletine yazımızın devamında da bahsedeceğimiz gibi büyük zararlar vermiştir.

1.Balkan Savaşı, I Dünya Savaşı'nın provası olarak nitelendiriliyor peki neden böyle nitelendiriliyor bir bakalım 1. Balkan Savaşı ve Balkan savaşları sırasında ortaya çıkan sorunlar, Balkan Savaşları sonunda çözülemediği için adeta Balkan devletleri arasında bir sonraki süreçte yeniden bir hesaplaşma süreci başlatacaktır. Bu da 1. Dünya Savaşının ortaya çıkmasında ve 1. Dünya Savaşı ortaya çıktığında devletlerin yanında da balkan devletlerinin kendi aralarında çıkar çatışması içerisine girmelerine neden olacaktır.

Balkanlar Büyük Devletlerin Deneme Tahtası Oluyor

Balkanlar Büyük Devletlerin Deneme Tahtası Oluyor
Aynı zamanda büyük devletler Balkanlar üzerinde güç gösterisinde bulunarak, burada birtakım hamleler yaparak daha sonra olası büyük savaşlar da birbirlerinin gücünü ölçme, politik duruşlarını görme fırsatı da elde edeceklerdir. Balkan Savaşlarının nasıl ortaya çıktığını özellikle 1. Balkan Savaşı'nın nasıl ortaya çıktığına biraz bakalım.
O dönemde Balkanlar adeta kaynayan bir kazan, bir sürü etnik, sosyal kültürel, ekonomik problemlerin bulunduğu bunun yanında büyük devletlerin de sürekli müdahalelerde bulunduğu, çeşitli hamleler yaptığı dev bir kazan. 

O yüzden Balkan Savaşları Osmanlı Devleti'nin en fazla uğraşacağı ve problem yaşayacağı savaşlardan birisi olacak. Trablusgarp Savaşı sırasında Balkanlar'da bir takım hareketlenmeler meydana gelmiş ve Osmanlı Devleti'de Trablusgarp savaşını bitirerek ve Trablusgarp İtalya'ya vererek gücünü kuvvetini Balkan savaşlarına doğru yönlendirmeyi hedeflemiştir.

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Arzusu Giderek Büyüyor!

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Arzusu Giderek Büyüyor!
Balkanlarda bulunan gruplar kısa bir süre içerisinde Osmanlı Devleti'ne karşı isyan hareketleri içerisine girmeye başlamışlardır. Bu balkan devletlerinin özellikleri Reval görüşmelerinde Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarını kendi aralarında paylaşma girişimleri, büyük devletlerin Reval’de Osmanlı topraklarını paylaşma girişimleri oldukça ciddi sorunlara neden olacaktır. 

Katılımcı devletlerin Reval görüşmelerinde Osmanlı Devleti üzerindeki hak iddialarını daha da geliştirmeleri ve genişletmeleri Osmanlı Devleti'ne karşı izledikleri politikalar Osmanlı Devleti'ni oldukça rahatsız etmeye başlayacaktır ve Balkan devletleri yavaş yavaş Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilanı pozisyonuna alacaklardır kendilerini.

Balkan Savaşı Artık Kaçınılmaz

Balkan Savaşı Artık Kaçınılmaz
Kısa süre içerisinde Bulgarlar, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilan edecek ve Osmanlı Devletiyle kendisine bağlı Balkan devletleri ya da kendisinin karşısında bulunan Balkan devletleri arasında savaşlar başlayacaktır. 

Osmanlı Devleti bu savaşları bastırmada, Balkan devletlerini yenmekte çok büyük zorluklarla karşılaşacaktır. Öyle ki Bulgar ordusu son derece önemli olan Kırklareli, Edirne noktasını ele geçirerek, Osmanlı Devleti açısından hem toprak kaybı hem de Prestij kaybı olarak nitelendirilen çok önemli noktaları ele geçirmiştir.

Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış olan Edirne Osmanlı Devleti'nin elinden 1. Balkan Savaşı sırasında çıkmaya başlayacaktır.

Aynı şekilde Yunanistan topraklarını genişletecek Selanik’i işgal ederek topraklarını genişletecek ve Karadağ bağımsızlığını ilan edecektir. 

Bütün bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nin Balkan devletleri tarafından yıpratılmasına ve çok büyük zararlar görmesine neden olacaktır.

Osmanlı Devleti kendisinden çok daha zayıf durumda olan Balkan devletlerini yenememiştir.
Yenilginin ana sebepleri olarak;
Osmanlı ordusunun kötü yönetilmesini,
Osmanlı ordusunu yönetmekle görevli olan komutanların önemli bir kısmının başkentte siyasetle ilgilenmesini,
Komutan eksikliğinin bu savaşlar sırasında Osmanlı ordusunu disiplinsiz ve komuta edilmekten uzak bir hale getirmesini sayabiliriz.

Büyük Devletler Güya Arabuluculuk Yapacak

Büyük Devletler Güya Arabuluculuk Yapacak
Balkan devletlerinin kendi arasında yapmış olduğu bu savaş, büyük devletleri devreye sokacak ve büyük devletlerin araya girmesi ile birlikte Londra'da 17 Aralık 1912 den itibaren Barış görüşmeleri yapılmaya başlayacaktır. Osmanlı Devleti Londra'daki bu konferansta Barış arayışları içerisinde yer almaya çalışırken, diğer taraftan çok önemli bir hükümet darbesi gerçekleşmiştir.

Kamil Paşa hükümeti Bab-ı Ali Baskını ile 23 Ocak 1913'te devrilir. Bu bir darbedir İttihat Terakki yaptığı bu darbe ile iktidarı resmen eline geçirme konusunda önemli bir adım atmıştır. Yukarıda değindiğimiz gibi bütün bu görüşmeler ve savaşlar yaşanırken ordu gerçek işi olan savaşmak ve orduyu komuta etmekten çok siyasetle bu kadar ilgilenince 1. Balkan savaşında Osmanlı Devleti ağır yenilgiler almıştır ve 30 Mayıs 1913'te Londra Antlaşması imzalanmıştır.

30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması Sonuçları

30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması Sonuçları
Osmanlı Devleti Edirne, Kırklareli, Dedeağaç ve Trakya'nın tamamını Bulgaristan'a vermek zorunda kalmış ve iki devlet arasında Midye-Enez Hattı sınır olarak kabul edilmiştir.

Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan'a verilmiştir. 

Arnavutluk'un bağımsızlığı kabul edilmiştir. 

Güney Makedonya - Selanik ve Girit Yunanistan'a bırakılmıştır.

Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşıyla son derece önemli topraklarını kaybetmiştir. Özellikle uzun bir süre devlete başkentlik yapan Edirne’yi Bulgaristan’a verilmek zorunda kalmıştır.

Bulgar orduları Çatalca'ya kadar ilerlemiş, Bulgar ordularının top sesleri başkent İstanbul'dan duyulmuştur hatta meclisi mebusanda toplantılarda Başkentin İstanbul'dan taşınması konusunda bile teklifler ortaya atılmıştır. Osmanlı devletinin bu tavizlerle de çözemediği balkan sorunu sonunda 2. balkan savaşını doğuracaktır.
2. Balkan Savaşını anlattığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bunları da beğenebilirsiniz